โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (14/11/57)

เนื่องจาก เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ดร.อวยพร หว่างตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า โรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประเภท สถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ และ นางสาวศุภลักษณ์ ถวิลวิศาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า นางสาวศุภลักษณ์ ถวิลวิศาล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ประเภท นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่ ตามโครงการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ครั้งที่ 10/2557 เดือนตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์โรงเรียนดาราวิทยาลัย

วันนี้ฉันจึงได้มาช่วยคุณครูฝ่ายมัธยมศึกษาจัดทำบอร์ดผลงานให้กับทางโรงเรียน เพื่อเป็นผลงานประกอบการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)