วัดหนองบัว กับตัวฉัน

ประยงค์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เรื่องสำคัญของมนุษย์แต่ละชีวิตที่ดำเนินไปในแต่ละวันว่า สิ่งใดมีผลเป็นแรงบันดาลใจให้ปฏิบัติตนเช่นนั้น จากการบวชเรียนครั้งที่ 1 คือวัดป่าวิเวกธรรมชาน์  อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ครั้นย้ายมารับราชการที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ก็มีวัดหนองบัวที่มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกจริตประกอบกับมารดามาถือศีลและปฏิบัติธรรมเป็นประจำ ทำให้ตัดสินใจบวชครั้งที่ 2 ที่วัดหนองบัว แต่มีความจำเป็นต้องลาสิกขาบท กลับมารับราชการใหม่ ก็ยังคงไปๆ มาๆ และเป็นพิธีกรสงฆ์เท่าที่เวลาจะอำนวยให้ ขอถือโอกาสเสนอภาพประกอบพร้อมชื่นชมยินดีกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมกันในการทำบุญที่วัดแห่งนี้ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านนะครับ.


แต่ละปีจะมีการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามวาระและโอกาสที่เหมาะสม

โรงทานต่างๆ มาออกให้ทานเนื่องในวันทอดกฐินทุกๆ ปีครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมแนะแนวความเห็น (0)