กิจกรรม English Day Camp (10/11/2557)

English Day Camp

เช้าวันจันทร์ที่สดใส เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กับวันใหม่ ๆ วันนี้ก็จะมีครูฝรั่งที่จะมาจัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง มีการบูรณาการการเรียนรู้ระหว่างสาระการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมโครงการค่าย English Day Camp ก็จะจัดค่ายให้นักเรียนตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 2-3 ครับ ก็จะมาจัดค่ายให้กับทั้งเรียนเป็นระยะเวลา 4 วัน ซึ่งกิจกรรมก็เป็นไปอย่างสนุกสนานครับ ทำให้นักเรียนกล้าที่จะพูดสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นการเรียนรู้กับเจ้าของภาษาโดยตรงก็เป็นกิจกรรมที่ดีครับเพื่อที่จะพัฒนาทักษะ ความรู้ทางภาษา และประสบการณ์ที่ดีต่อนักเรียนครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นาย สรรเสริญ นิรมลมณฑล ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)