ความรู้ LO


อนุทิน รายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ (102611)

โดย Miss Xiaomin Li สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รหัสนักศึกษา 57D0103101

วันที่ 26กรกฏาคม พ.ศ 2557

1.การเตรียมตัวล่วงหน้า

สิ่งที่อยากรู้

กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของรายวิชา จุดมุ่งหมาย การวัดและประเมินผลของรายวิชาว่ามีขั้นตอนอย่างไร เนื่องจากคาบนี้เป็นคาบแรกของการเรียนรายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู

2. ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ

- ได้รู้ถึงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย และการวัดประเมินผลของรายวิชาดังกล่าว ว่ามีรูปแบบอย่างไร

สังคมแห่งการเรียนรู้(Learning Society) คือ สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ทุกคนและทุกส่วนในสังคมมีความใฝ่รู้และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ ซึ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและมีความต่อเนื่องเป็นปกติในชีวิตประจำวันของคนทุกคน เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ของคนทุกคน โดยมีกระบวนการหรือวิธีการที่ทำให้บุคคลหรือสมาชิกในกลุ่มนั้นได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสติปัญญา ความคิดและพฤติกรรม

-นอกจากนี้ยังได้รู้องค์ประกอบที่สำคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ดีนั้น ควรจะประกอบไปด้วยการพัฒนาทักษะความสามารถในการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ เพื่อให้ประชาชนโดยรวมเป็น "บุคคลแห่งการเรียนรู้"

พัฒนาแหล่งการเรียนรู้เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างเพียงพอ หลากหลายทั่วถึง ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายพัฒนาเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้เป็น "องค์ความรู้" จากภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิมบูรณาการกับฐานความรู้ใหม่ ๆ อย่างเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการการพัฒนาของชุมชน พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย กลไกการถ่ายทอดความรู้ ระบบบริหารจัดการการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. จะนำไปประยุกต์ใช้

การนำความรู้ที่ได้จากการเรียนวันนี้ไปประยุกต์ใช้ โดย จะพัฒนาตนเองและนักเรียนให้มีความใฝ่รู้และกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เพราะสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นสังคมที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นกระบวนการขับเคลื่อนสังคม ให้เกิดการเคลื่อนไหวพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อยู่ตลอดเวลา

คำสำคัญ (Tags): #LO(Learning organasition)
หมายเลขบันทึก: 580115เขียนเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2014 12:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2014 12:31 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี