ศึกษาดูงานที่โรงเรียนวนิษา


บันทึกอนุทิน รายวิชา การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

โดย นางสาวมณฑนา เพ็งกลาง รหัสนักศึกษา 57D0103113 สาขาหลักสูตรและการสอน

เรื่อง ศึกษาดูงานที่โรงเรียนวนิษา

วันที่บันทึก10สิงหาคม พ.ศ. 2557


ได้เรียนรู้อะไรในวันนี้

โรงเรียนวนิษาเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนสามารถแต่งกายชุดไปรเวทมาโรงเรียนได้ สภาพแวดล้อมมีพื้นที่สำหรับให้นักเรียนทำกิจกรรม เสริมสร้างให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้โดยการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมจริง สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนมีการจัดรูปแบบให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดเวลาและได้เกิดทักษะกระบวนการคิดด้วยตนเอง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในห้องเรียน และมีส่วนร่วมในการตกแต่งห้องเรียน ในหนึ่งห้องจะมีการบูรณาการหลากหลายวิชาเข้าด้วยกัน โดยวิธีการจัดการเรียนการสอนจะใช้รูปแบบของ Project Approach หรือการนำเสนอแบบรูปแบบโครงงานโดยให้นักเรียนเป็นผู้เลือกหัวข้อที่สนใจ และนักเรียนจะเกิดความกระตือรือร้นในการทำงาน ทำให้นักเรียนมีความคิดอย่างมีแบบแผน มีความมุ่งหมาย ความต้องการที่จะเรียนรู้ ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการ และนักเรียนจะสามารถแสวงหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง และเน้นให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้เห็นและได้สัมผัสกับของจริง การจัดการเรียนการสอนจัดเป็น Mind Map เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ นักเรียนโรงเรียนวนิษามีความรู้ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาล เพราะที่โรงเรียนจะมีครูชาวต่างชาติเข้ามาดูแลในแต่ละห้อง และที่โรงเรียนวนิษาจะสอนให้นักเรียนมีความสุข และได้ใช้กระบวนการทางสมองให้ได้มากที่สุด การรับประทานนักเรียนจะเป็นผู้เลือกว่าอยากทานอะไรในแต่ละสัปดาห์ และอาหารที่ปรุงจะเป็นอาหารออแกนิคได้จากธรรมชาติและมีสารอาหารครบ 5 หมู่

รู้แล้วคิดอย่างไร คิดอะไรต่อ

กระบวนการเรียนรู้ที่ดีนั้นควรให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ นักเรียนได้ตั้งเป้าหมายและสิ่งที่อยากลงมือปฏิบัติและได้รับการค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ทำให้เด็กได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด การตัดสินใจและนักเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง

จะนำไปปรับประยุกต์ใช้อย่างไร

นำการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้กับวิชาที่สอน เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจมากขึ้นและสามารถเรียนรู้ได้จากสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ห้องเรียน ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะเน้นให้นักเรียนได้มีความร่วมมือมากขึ้น นำวิธีการให้นักเรียนสนใจในตัวผู้สอนมาใช้ มีหลักการและวิธีการพูดให้นักเรียนได้เกิดทักษะกระบวนการคิดได้ด้วยตัวเอง นำรูปแบบการสอนไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนให้ได้มากที่สุด

คำสำคัญ (Tags): #บันทึกอนุทิน#aar
หมายเลขบันทึก: 580034เขียนเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2014 04:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2014 04:46 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี