การเดินทางข้ามเวลา

แนวความคิดเรื่อง การเดินทางข้ามเวลา มีหลายแนวความคิด มีทั้งที่น่าจะทำได้และไม่น่าจะทำได้ รวมถึงความคิดเรื่องมิติคู่ขนาน ทุกแนวความคิดมีความเป็นไปได้ เพราะมิติของเวลายังเป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันอีกมาก 

จากแนวความคิดที่ว่าสามารถทำได้ คนเราสามารถย้อนเวลาไปในอดีตเพื่อแก้ไขอะไรในอดีตได้นั้น มีการโต้แย้งว่าหากแก้ไขได้จริง เหตุการนั้นๆ เปลี่ยนไป แล้วคนๆนั้นเมื่ออนาตคเปลี่ยน เขายังคงต้องการย้อนไปในอดีตอยู่หรือ เมื่ออนาคตเปลี่ยนไปแล้ว มิติคู่ขนานให้ความเห็นว่าอนาคตที่เปลี่ยน เป็นอนาคตของเราอีกคนในมิติคู่ขนาน 

(แนวความคิด) ความสมดุลของพลังงานในโลกนี้จะเสียจะเกิดการผิดพลาด หากมีอะไรไปแทรก หรือหายไปโดยไม่สมดุลกัน หมายความว่าหากเราย้อนไปในอดีตได้จริง ก็จะมีเราสองคนในอดีต ซึ่งนั้นจะเกิดการไม่สมดุลของพลังงานแน่นอน ความน่าจะเป็น หากเราย้อนไปในอดีตได้จะมีเราเพียงแค่คนเดียว เราในอดีตจะหายไป เพื่อให้เกิดความสมดุล ฉนั้นหากย้อนไปได้จริงเราจะติดอยู่ในอดีต ไม่รู้จะสุข หรือทุกข์ 

:รอบันทึกเพิ่มเติม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของรตินธรความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

...ได้เดินทางผ่านเส้นแบ่งเวลาบ่อยค่ะ...