ขนมกลีบลำดวน และบราวนี่ของนักเรียน (29/10/57)

วันแรกของการจัดงานประจำปีของโรงเรียนดาราวิทยาลัย วันนี้ทุกกลุ่มสาระ ไม่ว่าจะเป็นระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ครึกครื้น สนุกสานมาก ทุกกลุ่มสาระจะมีการจัดอบรม จัดแสดงผลงานนักเรียน และกิจกรรม ให้นักเรียนทุกคนได้มาร่วมกิจกรรม 

ส่วนในหอประชุมก็จะมีการจัดการแสดงของนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ และการแสดงของแต่ชมรม ตลอดทั้งวัน ทำให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย ........... แต่น่าเสียดายที่ฉับไม่ได้เก็บภาพมาฝาก เพราะ ยุ่งอยู่กับการเป็นผู้ช่วยครูพี่เลี้ยงในการสอนทำขนม ให้กับนักเรียน และการขายน้ำชาเขียว ชาเย็น

.....ขนมที่นักเรียนมาเรียนทำในวันนี้ คือ ขนมกลีบลำดวน และบราวนี่

กำลังจะอบเทียนให้กับขนมกลีบลำดวน.........

บราวนี่แสนอร่อย ขนมที่ทั้งครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนในโรงเรียนสั่งซื้อมากที่สุด ^^

หลังจากที่นักเรียนได้เรียนและลงมือทำขนมจริง ๆ เมื่อทำเสร็จแล้ว นักเรียนก็จะได้ขนมที่เราทำไปแบ่งกันในกลุ่ม บางคนก็เอาไว้ทานเอง แต่บางคนมาเรียนตนเดียว แล้วนำขนมที่ได้ไปขาย เป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)