เพศศึกษา

waranuch
อันตรายของหญิง
ความรักระหว่างชายและหญิงเป็นสิ่งสวยงาม แต่ในความสวยงามตอ้งอยู่ภายใต้การถนอมดูแลความสัมพันธ์ของความรักใหัพัฒนาเป็นความเข้าใจ และรอความพร้อมของทั้งชายและหญิง การมีเพศสัมพันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างชายและหญิงที่าไดัแต่งงานกัน เป็นเรื่องที่ถูกต้องแลฃะสังคมใทยยอมรับ ส่วนวัยรุ่นที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัจจัยและสถานการณ์ต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้ จึงต้องเรียนรู้และศึกษาทำความเข้าใจให้รู้เท่าทันเล่ห์เหลึ่ยมของบุคคลอึ่น และสามารถหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์เสียงต่อการมีเพศสัมพันธ์ด้วยความจริงใจ ๑,ปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำในขณะที่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงยังเป็นนักเรึยน เพราะมีผลกระทบต่อการศึกษาเล่าเรียน และอนาคตของตนเอง ดังนั้นการได้รู้ถึงปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ จะช่วยทำให้สามารถป้องกันตนเองจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจได้ ปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้แก่ ๑.มีค่านิยมทางเพศที่ผิด ได้แก่ มีความเชื่อว่า “ลูกผู้ชายต้องเจ้าชู้” “การมีแฟนเป็นสิ่งโก้เก๋ ทันสมัย” ๒.ความาอยากลอง ชอบสนุก ชอบฉวยโอกาศ ๓.มีมุมมองเรื่องความรักแตกต่างกันระหว่างชายและหญิง เช่น ผู้ชายมองว่าความารักนั้นต้องมีการถูกเนื้อต้องตัว สัมผัส โลมเล้า โดยมองความรักและความใคร่ต้องไปด้วยกัน ส่วนผู้หญิงมองความรักเป็นเรื่องทางจิตใจ มีความอ่อนหวาน อ่อนโยน ต้องการฟังสิ่งที่ไพเราะมากกว่าการสัมผัสโลมเล้า หรือความต้องการทางเพศ ๔.สื่อทางเพศ เช่น หนังสือที่มีภาพโป๊ การ์ตูนที่มีเร่องเพศแทรกอยู่ ภาพยนตร์เรทอาร์ ภาพยนตร์เอกซ์ ทำให้เกิดความต้องการทางเพศ จนใม่สามารถุควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ๕.การแต่งกาย การแต่งกายโป๊หรือไม่ปกปิดอวัยวะที่สมควรจะปิด เช่น ชอบใส่เสื้อสายเดี่ยว ใส่เสื้อยืดสั้นมากโชว์สะดือ นุ่กางเกงยีนรัดรูป นุ่งกระโปรงสั้น เป็นต้น การแต่งกายโป๊เป็นภัยต่อผู้สวมใส่ เพราะผู้ที่พบเห็นที่เป็นชายอาจเกิดอารมภ์เพศอย่างรุนแรง จนเกิดคดีข่มขืนหรือล่วงละเมิดทางเพศได้ ๖.ความใกล้ชิดมาก ส่วนมากการมีเพศสัมพันธ์มีโอกาศเกิดได้จากคนที่รู้จักสนิทสนมมีความใกล้ชิด ทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้ ๗.การคบเพื่อน เพื่อนมีอิทธิพลต่อความคิด ความเชื่อและการกระทำของวัยรุ่นจะปรากฏเห็นเด่นชัดโดยเฉพาะวัยรุ่นชาย เช่น วัยรุ่นชายชอบรวมกลุ่มเป็นพรรคพวก กลุ่มละมากหรือน้อยขึ้อยู่กับความพอใจ แต่มีความรักเพื่อนมาก ดังนั้น ถ้าเพื่อนที่คบเป็นเพื่อนดี พ่อแม่ย่อมสบายใจ ในทางตรงกันข้าม ถ้าคบเพื่อนชอบเที่ยวชอบชวนไปดูหนัง ชอบฟังเพลงเวลากลางคืน อาจเกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการชักชวนใหมีเพศสัมพันธ์ ทั้งกับเพื่อนด้วยกันเองหรือกับหญิงบริการทางเพศ เป็นต้น ๘.ตวามหรูหราฟุ่มเฟือย นักเรียนบางคนอยากมีโทรศัพท์มือถือ กระเป๋าถือยี่ห้อดังราคาแพง ซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อซื้อของเหล่านี้ ลองคิดดูว่านักเรียนได้เงินจากพ่อแม่มาโรงเรียน เพื่อใช้จ่ายซื้ออาหารและค่าเดินทางเพียงเล็กน้อย เมื่อต้องการเงินจำนวนมากๆ ทำให้เกิดความคิดผิดที่ว่าการยินยอนมีเพสสัมพันธ์กับใครก็ได้ เพื่อแลกกับเงินจำนวนหนึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะทำให้ใครเดือดร้อน ความคิดแลฃะพฤติกรรมดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ ๒.สถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ ๑.เจตนายินยอมได้รับสิ่งกระตุ้ทางเพศ เช่น ซื้อหนังสือโป๊ หรือแผ่นซีดีภาพโป๊มาดูหรือการได้เห็นเพศตรงข้ามที่ตนพึงพอใจ๒.ไปเที่ยวกับเพื่อนสองต่อสอง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ฯลฯ ทำให้มีโอกาศอยู่ด้วยกันตามลำพังโดยเฉพาะในเวลากลางคืน เมื่อมีโอกาสได้ใกล้ชิดกัน มีการจับมือถือแขน สัมผัสซึ่งกันและกัน ย่อมเป็นการปลุกเร้าอารมภ์ทางเพศ ๓.การต้องเข้าไปอยู่ด้วยกันตามลำพังในที่ลับตาคน ผู้หญิงต้องพยายามระมัดระวะงตัวเอง อย่าได้ไว้ใจผู้ชายถึงแม้จะเป็นเพื่อนหรือแฟน ๔.การดื่มเหล้าหรือใช้ยากล่อมประสาท ทำให้ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ อาจจะทำให้เกิคอารมภ์ทางเพศได้ หากมีการโลมเล้าจะขาดการยับยั้งตัวเอง ๕.เหตุการณ์พาไป เป็นความบังเอิญ ซึงอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ ข้อเตือนใจสำหรับวัยรุ่นเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ถึงแม้วัยรุ่นจะเที่ยวกันเป็นกลุ่ม ก็ไม่ควรจะแยกออกไปเที่ยวกันตามลำพังเป็นคู่ และควรพยายามเลือกไปเฉพาะเวลากลางวัน ในสถานที่ไม่ลับตาคน อย่างน้อยก็ยังสามารถลดปัจจัยเสียงต่ดการมีเพศสัมพันธ์ได้เกือยร้อยละ ๕๐ การได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยและสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ ผู้ที่ศึกษาจะได้รับรู้ความเข้าใจสามารถประเมินตนเองได้ว่า ทำอย่างไรจึงจะหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองให้รอดปลอดภัยจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์นั้นควรทำเมื่อชายและหญิงมีความพร้อมทั้งอายุ การศึกษา หน้าที่การงาน และร่วมตกลงการใช้ชีวิตคู่ ทั้งสองฝ่ายเกิดตวามรัก ต้องการผูกพัน ต้องการสร้างครอบครัว การมีเพศสัมพันธ์ควรเกิดขึ้นหลังจากการแต่งงาน เพราะการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องระหว่างชายและหญิงที่มีความรัก ความผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง พร้อมที่จะรับผิกชอบต่อการมีเพศสัมพันธ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุขภาพกายและจิต

คำสำคัญ (Tags)#ภัยของหญิงเสี่ยงมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

หมายเลขบันทึก: 57940, เขียน: 08 Nov 2006 @ 13:55 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 13:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 
ความรักระหว่างชายและหญิงเป็นสิ่งสวยงาม แต่ในความสวยงามตอ้งอยู่ภายใต้การถนอมดูแลความสัมพันธ์ของความรักใหัพัฒนาเป็นความเข้าใจ และรอความพร้อมของทั้งชายและหญิง การมีเพศสัมพันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างชายและหญิงที่าไดัแต่งงานกัน เป็นเรื่องที่ถูกต้องแลฃะสังคมใทยยอมรับ ส่วนวัยรุ่นที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัจจัยและสถานการณ์ต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้ จึงต้องเรียนรู้และศึกษาทำความเข้าใจให้รู้เท่าทันเล่ห์เหลึ่ยมของบุคคลอึ่น และสามารถหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์เสียงต่อการมีเพศสัมพันธ์ด้วยความจริงใจ ๑,ปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำในขณะที่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงยังเป็นนักเรึยน เพราะมีผลกระทบต่อการศึกษาเล่าเรียน และอนาคตของตนเอง ดังนั้นการได้รู้ถึงปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ จะช่วยทำให้สามารถป้องกันตนเองจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจได้ ปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้แก่ ๑.มีค่านิยมทางเพศที่ผิด ได้แก่ มีความเชื่อว่า “ลูกผู้ชายต้องเจ้าชู้” “การมีแฟนเป็นสิ่งโก้เก๋ ทันสมัย” ๒.ความาอยากลอง ชอบสนุก ชอบฉวยโอกาศ ๓.มีมุมมองเรื่องความรักแตกต่างกันระหว่างชายและหญิง เช่น ผู้ชายมองว่าความารักนั้นต้องมีการถูกเนื้อต้องตัว สัมผัส โลมเล้า โดยมองความรักและความใคร่ต้องไปด้วยกัน ส่วนผู้หญิงมองความรักเป็นเรื่องทางจิตใจ มีความอ่อนหวาน อ่อนโยน ต้องการฟังสิ่งที่ไพเราะมากกว่าการสัมผัสโลมเล้า หรือความต้องการทางเพศ ๔.สื่อทางเพศ เช่น หนังสือที่มีภาพโป๊ การ์ตูนที่มีเร่องเพศแทรกอยู่ ภาพยนตร์เรทอาร์ ภาพยนตร์เอกซ์ ทำให้เกิดความต้องการทางเพศ จนใม่สามารถุควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ๕.การแต่งกาย การแต่งกายโป๊หรือไม่ปกปิดอวัยวะที่สมควรจะปิด เช่น ชอบใส่เสื้อสายเดี่ยว ใส่เสื้อยืดสั้นมากโชว์สะดือ นุ่กางเกงยีนรัดรูป นุ่งกระโปรงสั้น เป็นต้น การแต่งกายโป๊เป็นภัยต่อผู้สวมใส่ เพราะผู้ที่พบเห็นที่เป็นชายอาจเกิดอารมภ์เพศอย่างรุนแรง จนเกิดคดีข่มขืนหรือล่วงละเมิดทางเพศได้ ๖.ความใกล้ชิดมาก ส่วนมากการมีเพศสัมพันธ์มีโอกาศเกิดได้จากคนที่รู้จักสนิทสนมมีความใกล้ชิด ทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้ ๗.การคบเพื่อน เพื่อนมีอิทธิพลต่อความคิด ความเชื่อและการกระทำของวัยรุ่นจะปรากฏเห็นเด่นชัดโดยเฉพาะวัยรุ่นชาย เช่น วัยรุ่นชายชอบรวมกลุ่มเป็นพรรคพวก กลุ่มละมากหรือน้อยขึ้อยู่กับความพอใจ แต่มีความรักเพื่อนมาก ดังนั้น ถ้าเพื่อนที่คบเป็นเพื่อนดี พ่อแม่ย่อมสบายใจ ในทางตรงกันข้าม ถ้าคบเพื่อนชอบเที่ยวชอบชวนไปดูหนัง ชอบฟังเพลงเวลากลางคืน อาจเกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการชักชวนใหมีเพศสัมพันธ์ ทั้งกับเพื่อนด้วยกันเองหรือกับหญิงบริการทางเพศ เป็นต้น ๘.ตวามหรูหราฟุ่มเฟือย นักเรียนบางคนอยากมีโทรศัพท์มือถือ กระเป๋าถือยี่ห้อดังราคาแพง ซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อซื้อของเหล่านี้ ลองคิดดูว่านักเรียนได้เงินจากพ่อแม่มาโรงเรียน เพื่อใช้จ่ายซื้ออาหารและค่าเดินทางเพียงเล็กน้อย เมื่อต้องการเงินจำนวนมากๆ ทำให้เกิดความคิดผิดที่ว่าการยินยอนมีเพสสัมพันธ์กับใครก็ได้ เพื่อแลกกับเงินจำนวนหนึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะทำให้ใครเดือดร้อน ความคิดแลฃะพฤติกรรมดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ ๒.สถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ ๑.เจตนายินยอมได้รับสิ่งกระตุ้ทางเพศ เช่น ซื้อหนังสือโป๊ หรือแผ่นซีดีภาพโป๊มาดูหรือการได้เห็นเพศตรงข้ามที่ตนพึงพอใจ๒.ไปเที่ยวกับเพื่อนสองต่อสอง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ฯลฯ ทำให้มีโอกาศอยู่ด้วยกันตามลำพังโดยเฉพาะในเวลากลางคืน เมื่อมีโอกาสได้ใกล้ชิดกัน มีการจับมือถือแขน สัมผัสซึ่งกันและกัน ย่อมเป็นการปลุกเร้าอารมภ์ทางเพศ ๓.การต้องเข้าไปอยู่ด้วยกันตามลำพังในที่ลับตาคน ผู้หญิงต้องพยายามระมัดระวะงตัวเอง อย่าได้ไว้ใจผู้ชายถึงแม้จะเป็นเพื่อนหรือแฟน ๔.การดื่มเหล้าหรือใช้ยากล่อมประสาท ทำให้ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ อาจจะทำให้เกิคอารมภ์ทางเพศได้ หากมีการโลมเล้าจะขาดการยับยั้งตัวเอง ๕.เหตุการณ์พาไป เป็นความบังเอิญ ซึงอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ ข้อเตือนใจสำหรับวัยรุ่นเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ถึงแม้วัยรุ่นจะเที่ยวกันเป็นกลุ่ม ก็ไม่ควรจะแยกออกไปเที่ยวกันตามลำพังเป็นคู่ และควรพยายามเลือกไปเฉพาะเวลากลางวัน ในสถานที่ไม่ลับตาคน อย่างน้อยก็ยังสามารถลดปัจจัยเสียงต่ดการมีเพศสัมพันธ์ได้เกือยร้อยละ ๕๐ การได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยและสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ ผู้ที่ศึกษาจะได้รับรู้ความเข้าใจสามารถประเมินตนเองได้ว่า ทำอย่างไรจึงจะหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองให้รอดปลอดภัยจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์นั้นควรทำเมื่อชายและหญิงมีความพร้อมทั้งอายุ การศึกษา หน้าที่การงาน และร่วมตกลงการใช้ชีวิตคู่ ทั้งสองฝ่ายเกิดตวามรัก ต้องการผูกพัน ต้องการสร้างครอบครัว การมีเพศสัมพันธ์ควรเกิดขึ้นหลังจากการแต่งงาน เพราะการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องระหว่างชายและหญิงที่มีความรัก ความผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง พร้อมที่จะรับผิกชอบต่อการมีเพศสัมพันธ์
wimon
IP: xxx.172.224.115
เขียนเมื่อ 

พออ่านแล้วได้ข้อคิดและข้อควรระวัง ....เป็นประโยชน์อย่างมาก  ความรักของชายกับหญิงเป็นสิ่งสวยงาม ถ้าเรารู้จักรักให้เป็น

tick
IP: xxx.29.20.81
เขียนเมื่อ 

เป็นการให้ความรู้แก่ว้ยรุ่นได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะ ตอนนี้ดิฉันกำลังค้นหาข้อมูลเรื่องนี้อยู่พอดีเลยคะ

-
IP: xxx.157.129.3
เขียนเมื่อ 

พิมพ์ผิด 20 กว่าจุด เช่นคำว่า อารมณ์ พิมพ์เป็น

อารมภ์ทุกคำเลย มีอีกมาก

แก้ให้ใหม่เป็น

ความรักระหว่างชายและหญิงเป็นสิ่งสวยงาม แต่ในความสวยงามต้องอยู่ภายใต้การถนอมดูแลความสัมพันธ์ของความรักให้พัฒนาเป็นความเข้าใจ และรอความพร้อมของทั้งชายและหญิง การมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างชายและหญิงที่ได้แต่งงานกัน เป็นเรื่องที่ถูกต้องและสังคมไทยยอมรับ ส่วนวัยรุ่นที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัจจัยและสถานการณ์ต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้ จึงต้องเรียนรู้และศึกษาทำความเข้าใจให้รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของบุคคลอื่น และสามารถหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์เสียงต่อการมีเพศสัมพันธ์ด้วยความจริงใจ ๑,ปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำในขณะที่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงยังเป็นนักเรียน เพราะมีผลกระทบต่อการศึกษาเล่าเรียน และอนาคตของตนเอง ดังนั้นการได้รู้ถึงปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ จะช่วยทำให้สามารถป้องกันตนเองจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจได้ ปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้แก่ ๑.มีค่านิยมทางเพศที่ผิด ได้แก่ มีความเชื่อว่า ลูกผู้ชายต้องเจ้าชู้” “การมีแฟนเป็นสิ่งโก้เก๋ ทันสมัย๒.ความาอยากลอง ชอบสนุก ชอบฉวยโอกาส ๓.มีมุมมองเรื่องความรักแตกต่างกันระหว่างชายและหญิง เช่น ผู้ชายมองว่าความรักนั้นต้องมีการถูกเนื้อต้องตัว สัมผัส โลมเล้า โดยมองความรักและความใคร่ต้องไปด้วยกัน ส่วนผู้หญิงมองความรักเป็นเรื่องทางจิตใจ มีความอ่อนหวาน อ่อนโยน ต้องการฟังสิ่งที่ไพเราะมากกว่าการสัมผัสโลมเล้า หรือความต้องการทางเพศ ๔.สื่อทางเพศ เช่น หนังสือที่มีภาพโป๊ การ์ตูนที่มีเร่องเพศแทรกอยู่ ภาพยนตร์อา ภาพยนตร์เอ็กซ์ ทำให้เกิดความต้องการทางเพศ จนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ๕.การแต่งกาย การแต่งกายโป๊หรือไม่ปกปิดอวัยวะที่สมควรจะปิด เช่น ชอบใส่เสื้อสายเดี่ยว ใส่เสื้อยืดสั้นมากโชว์สะดือ นุ่งกางเกงยีนรัดรูป นุ่งกระโปรงสั้น เป็นต้น การแต่งกายโป๊เป็นภัยต่อผู้สวมใส่ เพราะผู้ที่พบเห็นที่เป็นชายอาจเกิดอารมณ์เพศอย่างรุนแรง จนเกิดคดีข่มขืนหรือล่วงละเมิดทางเพศได้ ๖.ความใกล้ชิดมาก ส่วนมากการมีเพศสัมพันธ์มีโอกาสเกิดได้จากคนที่รู้จักสนิทสนมมีความใกล้ชิด ทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้ ๗.การคบเพื่อน เพื่อนมีอิทธิพลต่อความคิด ความเชื่อและการกระทำของวัยรุ่นจะปรากฏเห็นเด่นชัดโดยเฉพาะวัยรุ่นชาย เช่น วัยรุ่นชายชอบรวมกลุ่มเป็นพรรคพวก กลุ่มละมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความพอใจ แต่มีความรักเพื่อนมาก ดังนั้น ถ้าเพื่อนที่คบเป็นเพื่อนดี พ่อแม่ย่อมสบายใจ ในทางตรงกันข้าม ถ้าคบเพื่อนชอบเที่ยวชอบชวนไปดูหนัง ชอบฟังเพลงเวลากลางคืน อาจเกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการชักชวนให้มีเพศสัมพันธ์ ทั้งกับเพื่อนด้วยกันเองหรือกับหญิงบริการทางเพศ เป็นต้น ๘.ตวามหรูหราฟุ่มเฟือย นักเรียนบางคนอยากมีโทรศัพท์มือถือ กระเป๋าถือยี่ห้อดังราคาแพง ซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อซื้อของเหล่านี้ ลองคิดดูว่านักเรียนได้เงินจากพ่อแม่มาโรงเรียน เพื่อใช้จ่ายซื้ออาหารและค่าเดินทางเพียงเล็กน้อย เมื่อต้องการเงินจำนวนมากๆ ทำให้เกิดความคิดผิดที่ว่าการยินยอนมีเพสสัมพันธ์กับใครก็ได้ เพื่อแลกกับเงินจำนวนหนึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะทำให้ใครเดือดร้อน ความคิดและพฤติกรรมดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ ๒.สถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ ๑.เจตนายินยอมได้รับสิ่งกระตุ้นทางเพศ เช่น ซื้อหนังสือโป๊ หรือแผ่นซีดีภาพโป๊มาดูหรือการได้เห็นเพศตรงข้ามที่ตนพึงพอใจ๒.ไปเที่ยวกับเพื่อนสองต่อสอง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ฯลฯ ทำให้มีโอกาสอยู่ด้วยกันตามลำพังโดยเฉพาะในเวลากลางคืน เมื่อมีโอกาสได้ใกล้ชิดกัน มีการจับมือถือแขน สัมผัสซึ่งกันและกัน ย่อมเป็นการปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศ ๓.การต้องเข้าไปอยู่ด้วยกันตามลำพังในที่ลับตาคน ผู้หญิงต้องพยายามระมัดระวังตัวเอง อย่าได้ไว้ใจผู้ชายถึงแม้จะเป็นเพื่อนหรือแฟน ๔.การดื่มเหล้าหรือใช้ยากล่อมประสาท ทำให้ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ อาจจะทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้ หากมีการโลมเล้าจะขาดการยับยั้งตัวเอง ๕.เหตุการณ์พาไป เป็นความบังเอิญ ซึงอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ ข้อเตือนใจสำหรับวัยรุ่นเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ถึงแม้วัยรุ่นจะเที่ยวกันเป็นกลุ่ม ก็ไม่ควรจะแยกออกไปเที่ยวกันตามลำพังเป็นคู่ และควรพยายามเลือกไปเฉพาะเวลากลางวัน ในสถานที่ไม่ลับตาคน อย่างน้อยก็ยังสามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้เกือบร้อยละ ๕๐ การได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยและสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ ผู้ที่ศึกษาจะได้รับรู้ความเข้าใจสามารถประเมินตนเองได้ว่า ทำอย่างไรจึงจะหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองให้รอดปลอดภัยจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์นั้นควรทำเมื่อชายและหญิงมีความพร้อมทั้งอายุ การศึกษา หน้าที่การงาน และร่วมตกลงการใช้ชีวิตคู่ ทั้งสองฝ่ายเกิดความรัก ต้องการผูกพัน ต้องการสร้างครอบครัว การมีเพศสัมพันธ์ควรเกิดขึ้นหลังจากการแต่งงาน เพราะการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องระหว่างชายและหญิงที่มีความรัก ความผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อการมีเพศสัมพันธ์

ขอบคุณมากสำหรับข้อมูล แม้ว่ามันจะพิมพ์ผิดมากๆ

ตองมุก
IP: xxx.157.204.14
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ในการทำข้อสอบมากค่ะ ความรักกับsexมันคนล่ะเรื่องกัน บางคนมีsexได้โดยไม่ต้องมีความรักเช่นผู้หญิ้งขายบริการ