การแข่งขันกีฬา-กรีฑาระหว่างคณะสี ประจำการศึกษา 2557


ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของแต่ละคณะสีฯ ที่ได้พยายามอย่างเต็มที่กับกิจกรรมการแข่งขันและการประกวดขบวนพาเหรดและการเชียร์ที่ต้องมีการวางแผนการดำเนินงาน ออกแบบตกแต่ง- ใช้พลังกาย-พลังใจในการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่โดยอาศัยความสมานสามัคคีกลมเกลียวของหมู่คณะ ฯ

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาระหว่างคณะสีประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้นเป็น 2 ช่วง 2 ประเภท ดังนี้

      * การแข่งขันกีฬา ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2557 ( ภาคเรียนที่ 1)

      * การแข่งขันกรีฑา วันที่ 24 ตุลาคม 2557 (ภาคเรียนที่ 2)


     พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2557

                
พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา   วันที่ 24 ตุลาคม 2557

      ตัวแทนทั้ง 6 คณะสีฯ ได้จัดขบวนพาเหรดและกองเชียร์  ออกแบบ-ตกแต่งอย่างงดงามและเน้นสาระตามหัวข้อที่ได้รับ คือ คณะนครชุม สีเหลือง : รักความเป็นไทย   คณะโกสัมพี สีเขียว : เศรษฐกิจพอเพียง   คณะไตรตรึงษ์ สีฟ้า : สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   คณะชากังราว สีม่วง : อาเซียน คณะคณฑี สีแสด : ต่อต้านยาเสพติด   คณะทุ่งเศรษฐี สีชมพู : รักษ์โรงเรียน-รักษ์น้ำ-รักษ์โลก    เคลื่อนขบวนผ่านชุมชน  มายังสนามฟุตบอลของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  ระยะทางประมาณ 1.5 กม. เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฯ

 

                ผู้ถือป้ายของโรงเรียน ฯ

     คธากรจำนวน  6 ไม้  จัดเต็มในชุดสุดหรู-เท่  แบบน่าทึ่ง


                   หนึ่งในขบวนตกแต่ง  ที่สรรสร้างอย่างน่าสนใจ


นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  ประธานพิธีเปิดฯ 

                     คณะผู้บริหารและคณะผู้จัดการแข่งขันฯ 

    นายสุวัฒน์  วัฒนศิริ  นักกีฬาอาวุโสฯ นำกล่าวคำปฏิญาณตน


          

ทั้งนี้ได้จัดแบ่งสายการแข่งขันให้ทั้ง 6 คณะสีได้พบกันแบบหลักสากล ตั้งแต่ช่วงวันที่ 14-16 สิงหาคม  2557 รวมทั้งการแข่งขันกรีฑาในวันที่ 24 ตุลาคม  2557 และนำคะแนนมาตัดสินผลมอบถ้วยรางวัลรวมได้ 13 ประเภทดังนี้

รางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตบอล  
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี คณะโกสัมพี สีเขียว
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี คณะทุ่งเศรษฐี สีชมพู
รุ่นทั่วไป ชาย คณะโกสัมพี สีเขียว
รุ่นทั่วไปหญิง คณะนครชุม สีเหลือง

รางวัลชนะเลิศฟุตซอล
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย คณะไตรตรึงษ์ สีฟ้า
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย คณะนครชุม สีเหลือง
รุ่นทั่วไป ชาย คณะชากังราว สีม่วง


                                คณะนครชุม สีเหลือง            

                                          คณะชากังราว สีม่วง

รางวัลชนะเลิศ บาสเกตบอล
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย คณะไตรตรึงษ์ สีฟ้า
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง คณะนครชุม สีเหลือง
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย คณะนครชุม สีเหลือง
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง คณะชากังราว สีม่วง
รุ่นทั่วไป ชาย คณะทุ่งเศรษฐี สีชมพู
รุ่นทั่วไปหญิง คณะนครชุม สีเหลือง

รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอล
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย คณะไตรตรึงษ์ สีฟ้า
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง คณะไตรตรึงษ์ สีฟ้า
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย คณะนครชุม สีเหลือง
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง คณะทุ่งเศรษฐี สีชมพู
รุ่นทั่วไป ชาย คณะนครชุม สีเหลือง
รุ่นทั่วไปหญิง คณะโกสัมพี สีเขียว                                          คณะโกสัมพี สีเขียว

                                            คณะไตรตรึงษ์ สีฟ้า 

รางวัลชนะเลิศ กีฬาเทเบิลเทนนิส

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย คณะชากังราว สีม่วง
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง คณะชากังราว สีม่วง
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย คณะไตรตรึงษ์ สีฟ้า
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง คณะทุ่งเศรษฐี สีชมพู
รุ่นทั่วไปชาย คณะโกสัมพี สีเขียว
รุ่นทั่วไปหญิง คณะนครชุม สีเหลือง

รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมแอโรบิค

แอโรบิคหญิง ม ต้น คณะนครชุม สีเหลือง
แอโรบิคผสม ม. ต้น คณะโกสัมพี สีเขียว
แอโรบิคหญิง ม ปลาย คณะนครชุม สีเหลือง
แอโรบิคผสม ม. ปลาย คณะนครชุม สีเหลือง

รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมกรีฑาคะแนนรวม 

ประเภทลู่-ลาน รุ่น 14 ปีชาย คณะโกสัมพี สีเขียว
คะแนนรวม ประเภทลู่-ลาน รุ่น 14 ปีหญิง คณะโกสัมพี สีเขียว
คะแนนรวม ประเภทลู่-ลาน รุ่น 16 ปีชาย คณะนครชุม สีเหลือง
คะแนนรวม ประเภทลู่-ลาน รุ่น 16 ปีหญิง คณะทุ่งเศรษฐี สีชมพู
คะแนนรวม ประเภทลู่-ลาน รุ่นทั่วไปชาย คณะนครชุม สีเหลือง
คะแนนรวม ประเภทลู่-ลาน รุ่นทั่วไป หญิง คณะทุ่งเศรษฐี สีชมพู

                                          คณะทุ่งเศรษฐี สีชมพู


รางวัลชนะเลิศกีฬาชักเย่อ

ชักเย่อชาย คณะทุ่งเศรษฐี สีชมพู
ชักเย่อหญิง คณะโกสัมพี สีเขียว
รางวัลชนะเลิศกีฬากระโดดเชือก
กระโดดเชือกชาย คณะไตรตรึงษ์ สีฟ้า
กระโดดเชือกหญิง คณะโกสัมพี สีเขียว


รางวัลขบวนพาเหรด

รางวัลชนะเลิศ คณะชากังราว สีม่วง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คณะไตรตรึงษ์ สีฟ้า
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 คณะนครชุม สีเหลือง

รางวัลชนะเลิศแห่งความพยายามและมีน้ำใจนักกีฬา    คณะคณฑี สีแสด

รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬาทุกรุ่น ทุกประเภท         คณะนครชุม สีเหลือง                                             คณะคณฑี สีแสด

รางวัลกองเชียร์

รางวัลชนะเลิศ คณะนครชุม สีเหลือง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คณะโกสัมพี สีเขียว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 คณะไตรตรึงษ์ สีฟ้า                      คณะนครชุม สีเหลือง  รักความเป็นไทย         

                       คณะโกสัมพี สีเขียว เศรษฐกิจพอเพียง  

                    คณะไตรตรึงษ์ สีฟ้า : สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

                              คณะชากังราว สีม่วง : อาเซียน


                            คณะคณฑี สีแสด : ต่อต้านยาเสพติด

          คณะทุ่งเศรษฐี สีชมพู : รักษ์โรงเรียน-รักษ์น้ำ-รักษ์โลก
 

***... ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของแต่ละคณะสีฯ  ที่ได้พยายามอย่างเต็มที่กับกิจกรรมการแข่งขันและการประกวดขบวนพาเหรดและการเชียร์ที่ต้องมีการวางแผนการดำเนินงาน  ออกแบบตกแต่ง- ใช้พลังกาย-พลังใจในการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่โดยอาศัยความสมานสามัคคีกลมเกลียวของหมู่คณะ ฯ เป็นที่ตั้ง นับว่าเป็นประสบการณ์ที่เสริมสร้างความแกร่งของชีวิตอย่างสมวัย...***
 

                             

           *** ... ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ...***   

สนใจคลิกชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
ขบวนพาเหรดที่เข้าสู่สนามการแข่งขันกรีฑา ที่กำแพงเพชรพิทยาคม 

ชมขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามการแข่งขันกรีฑา 

หมายเลขบันทึก: 579227เขียนเมื่อ 24 ตุลาคม 2014 22:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 ตุลาคม 2014 20:41 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (5)

แวะมาเยี่ยมชมกิจกรรมกีฬาสี...และสีสันกองเชียร์...สวยงามค่ะ

***...ขอบคุณนะคะ   แม้จะเปิดเทอมใหม่ๆ แต่ก็มีภาระงานให้วิ่งไล่ตะครุบอยู่เช่นเคยค่ะ ...*** 

              

                                                 Hula hoop Animation

ขยันมากค่ะครูสุพร

***... บันทึกเพื่อเก็บข้อมูลเป็นประวัติศาสตร์ให้เด็กๆเขาได้ชื่นชมผลงานและความสำเร็จจ้า...*** 

                                                     Hula hoop Animation

กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ ครูสร้างสรรค์องค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว...เรากพ.ทุกคนเยี่ยมๆค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี