ตารางสอนมาแล้ว (20/10/57)

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 วันนี้เป็นการมาโรงเรียนดาราวิทยาลัย  เพื่อเตรียมการสอนในวันพรุ่งนี้ ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 2  และเป็นการพบปะกับครูพี่เลี้ยงอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่ง

...........วันนี้ฉันได้รับตารางสอนอย่างเป็นทางการ สรุปแล้วคือ ฉันได้สอนในระดับชั้นมัธยมปลาย นั่นก็คือชั้น ม.4 สอนทั้งหมด 13 ห้อง ดังนี้

V

V

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อืมม มากมาย และ ย้ายโรงเรียน เนาะ ;)...