อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.ประชุมรายงานความร่วมมือนานาชาติการวิจัย ณ สปป.ลาว


อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.รายงานความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือนานาชาติการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายระดับภูมิภาคด้าน JOINT PROJECT IN PARTNERSHIP: LMI-LUSES ณ นครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

              ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม พ.ศ.2557 อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อธุธยา จากภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร และอาจารย์ดร.สาธิต อดิตโต จากภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือนานาชาติการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายระดับภูมิภาคทางด้าน JOINT PROJECT IN PARTNERSHIP: LMI-LUSES (Dynamic of Land Use changes and Soil Ecosystem Services) ณ นครเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว)
              การประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือนานาชาติการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายภูมิภาค JOINT PROJECT IN PARTNERSHIP: LMI LUSES (Dynamic of Land Use changes and Soil Ecosystem Services) เป็นการประชุมของนักวิจัยใน 14 สถาบัน จาก 6 ประเทศ ได้แก่ 1) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ3) กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากประเทศไทย 4) National University of Laos (NUol), 5) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (International Institute for Trade and Development (ITD)) และ 6) Department of Agricultural Land Management of Lao PDR (DALaM) จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) 7) Soils and Fertilizers ResearchInstitute(SFRI) และ 8) Vietnam Academy of Science and Technology (ICH-VAST) จากประเทศเวียดนาม 9) สถาบันวิจัย Institute of Research for Development(IRD) 10) French Agricultural Research Centre for International Development (CIRAD) 11) The Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) และ12) Geosciences Environnement Toulouse (GET) จากประเทศฝรั่งเศส13) University of Hohenheim) จากประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี และ 14) Center for Tropical Agriculture (CIAT) จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์
              ซึ่งภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาคดังกล่าว ในช่วงแรกคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากรัฐบาลฝรั่งเศส ระหว่างปี พ.ศ.2555-2558 เป็นระยะเวลา 4 ปี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง ผู้ประสานงานการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายภูมิภาคของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเป็น General Secretary ของคณะกรรมการบริหารโครงการร่วมมือนานาชาตินี้ (Steering Committee) และมีศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ
              ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ ได้เข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าของโครงการ EcoRubber “Jeunes Equipes Associées à l’IRD program (JEAI)” และประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการในการวางแผนร่วมของกิจกรรมโครงการในปี 2558 ซึ่งในโครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคนี้ มีกิจกรรมการทำวิจัยร่วม การฝึกอบรมนานาชาติ การสร้างห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนร่วมกันพัฒนาหลักสูตรนานาชาติเกี่ยวกับด้านการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่มีผลต่อระบบนิเวศ พร้อมนี้ อาจารย์ดร.สาธิต อดิตโต ได้เข้าร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้าน “Organic matter management” และการศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อธุธยา ได้เข้าร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้าน “Effect of tree plantation on soil” ภายใต้โครงการกลุ่มวิจัย EcoRubber “Soil functioning changes under tree cultivation: the case of rubber tree in North-East Thailand and Laos”

            ผศ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ ข้อมูลข่าว/ภาพ
            กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่

หมายเลขบันทึก: 578960เขียนเมื่อ 18 ตุลาคม 2014 18:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 ตุลาคม 2014 18:52 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี