โค้ดส่งออกและนำเข้าฐานข้อมูลด้วย MYSQLเป็นไฟล์ TEXT

โค้ดส่งออกและนำเข้าฐานข้อมูลด้วย MYSQLเป็นไฟล์ TEXT

//===================mysql export to file text

select * from tbl_cms where id between '1' and '2' INTO OUTFILE 'c:/orders.txt'
FIELDS TERMINATED BY '|'
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'

//===================mysql import from file text

LOAD DATA INFILE 'c:/orders.txt' INTO TABLE tbl_cms
COLUMNS TERMINATED BY '|'
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้สำหรับพัฒนาระบบโปรแกรม PHPความเห็น (0)