เรียน  คุณผ่องใส

          ขอปรึกษาคำ"ดร." ที่ใส่ชื่อในคำสั่งว่าระเบียบของสารบรรณต้องใส่คำว่า ดร.หรือไม่ ถ้าไม่ใส่จะมีความผิดหรือไม่และถ้าใส่คำว่า  ดร.บางที่จะหาข้อมูลยาก เพราะในถือจ่ายไม่ได้ระบุไว้ น่าจะมีแนวทางที่จะหาข้อมูลที่อาจารย์จบ ดร.มาไว้ให้ดูบ้าง