First E-commerce

Dear
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การทำเริ่มทำ E-commerce ก็ต้องมีขั้นตอนต่างๆ
1.สินค้าที่เราต้องการจะขาย
2.จะขายสิ้นค้าให้กับใคร
3.จุดแข็งของสินค้าเรามีอะไรบ้าง
4.นโยบายการตลาด
5.อุปกรณ์ต่างๆในการทำสินค้า

จากการที่ผมทำ E-commerce บน Facebook นั้น เราต้องมีการอัพเดทบ่อยๆ เพื่อความน่าเชื่อถือของลูกค้า และต้องมั่นดูแลหรือโปรโมทสินค้าของเราเองเพื่อให้คนมาสนใจ ในสินค้า หรือพูดถึงข้อดีของสินค้าเราในด้านต่างเพื่อให้ลูกค้านั้นเกิดความพึ่งพอใจและอยากจะซื้อสินค้ากับเรา และก็ต้องทำให้มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E-commerceความเห็น (0)