วัน อังคาร ที่ 24 มิถุนายน 2557

-เคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง

-สอนวิชางานบ้าน นักเรียนชั้น ป.6 เรื่อง การดูแลรักษาทำความสะอาดเครื่องเรือน

-พิมพ์งานเอกสารต่างๆ

- สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ป.6 เรื่อง ค้นหาข้อมูลด้วยอินเทอร์เน็ต

-ดูแลนักเรียนเข้าแถวตอนเย็น

-โรงเรียนเลิก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวหฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่1/2557)ความเห็น (0)