พัฒนาบุคลากรสำหรับการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2557

เทียบโอนผลการเรียน โปรแกรม SPSS

กศน.อำเภอเสนา ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับการเรียนการสอนโดยจัดอบรมย่อยในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เรื่องการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อให้คณะครูสามารถแนะแนวผู้เรียนและเทียบโอนผลการเรียนได้ตามสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย และวันที่ 17 กันยายน 2557 เรื่องการใช้งานโปรแกรม SPSS เพื่อให้บุคลากรสามารถประมวลและรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน เก็บภาพการอบรมมาฝากค่ะ


การเทียบโอนผลการเรียน วิทยากรโดยอาจารย์เอกชัย ยุติศรี (ครูแหม่มกับครูไก่ เป็นผู้ช่วยวิทยากรนิดนึงค่ะ) ที่ห้องประชุม กศน.อำเภอเสนา


การใช้งานโปรแกรม SPSS วิทยากรโดย ผอ.พานิช ศรีงาม จัดที่ห้องคอมพิวเตอร์ กศน.อำเภอเสนาค่ะบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (2)

ขอบคุณมากมากเลยค่ะท่านอาจารย์ขจิต ฝอยทอง

ยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณรุ่งระวี พุ่มแดง