สัปดาห์ที่ 4 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียติ (20/06/57)

          วันนี้มีกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียติ ทางโรงเรียนสาธิต ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขต วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ไปเข้าร่วมกิจกรรม มีรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ไดเป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ทางหน่วยงานศูนย์แม่ริมได้อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และเตียมพื้นที่ให้สำหรับนักเรียนปลูกต้นไม้


          ในช่วงบ่าย จะเป็นกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ให้นักเรียนเวียนไปตามฐานกิจกรรม ประมาณฐานละ 25 นาที เมื่อเสร็จกิจกรรมทั้งหมด ก็เดินทางกลับโรงเรียน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)