​24/09/57 วันสุดท้ายของการซ้อม

24/09/57

สิ่งที่ได้ทำในวันนี้

-กิจกรรมยามเช้า

-เข้าแถว

-เวณบันได

-ช่วยงานครูจำเนียรห้องแนะแนว

-สอนนักเรียนชั้น ป.5

-พักเที่ยงออกไปกินข้าว

-กลับเข้ามาเครียร์งานของตัวเองที่โรงเรียนมอบหน้าที่ให้

-อบรมสอนนักเรียนเพื่อไปแข่ง โดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการสอน เพราะจะแข่งในวันพฤหัส

-เซ็นชื่อกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเธียรดนัย ดำรงค์เมือง ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)