​28/08/57 ปริ้นใบสัญญาเงินกู้

28/08/57

สิ่งที่ได้ทำในวันนี้

-กิจกรรมยามเช้า

-เข้าหอประชุม

-สอนนักเรียนชั้น ป.6

-มีกิจกรรมประกวดโครงงานวันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

-พักเที่ยงออกไปกินข้าว

-กลับเข้ามาสอนนักเรียนชั้น ป.6 ต่อ

-นักเรียนเริ่มมาปริ้นใบสัญญาเงินกู้ กยศ.

-ช่วยดูแลนักเรียนที่มาปริ้นเอกสาร

-ไปอบรมสอนโปรแกรมนักเรียนต่อ

-เซ็นชื่อกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเธียรดนัย ดำรงค์เมือง ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)