ทัศนศึกษาสวนสัตว์ เชียงใหม่

เที่ยวสวนสัตว์

ทางโรงเรียนได้มีนโยบาย  การเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกสถานที่ ได้จัดนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ที่สวนสัตว์ มีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงประถมศึกษาปีที่ 3  

โปรแกรม การเรียนรู้คือ

.......ชมสัตว์รอบสวนสัตว์ มีพี่วิทยากรให้ความรู้ตลอดการเดินทาง 

........ไปชมหมีแพนด้า

......เช้าชมดูปลาที่อคอเรียม

                       

.......โดยใช้เวลาทำกิจกรรมทั้งวัน เด็กๆได้ทั้งความรู้ ข้อมูล สนุกสนาน และตื่นเต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนา อินต๊ะเสน ...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)