นักเรียนดูแลสุขภาพ.. ให้แข็งแรง

ทางสาธารณะสุขของตำบลบ้านหนองช้างคืนได้เข้ามาตรวจสุขภาพนักเรียนในโรงเรียน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสมพงษ์ ตระการศุภกร...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)