​21/08/57 เริ่มสมัครโควต้า มหาลัยเชียงใหม่

21/08/57

สิ่งที่ได้ทำในวันนี้

-กิจกรรมยามเช้า

-เข้าหอประชุม

-สอนคาบแรก ป.6

-กรอกข้อมูลนักเรียน

-พักกินข้าว

-กลับเข้ามาสอน ป.6 ต่อ

-ดูแลช่วยดูนักเรียนสมัครโควต้า ม.ช.

-ไปสอนโปรแกรมเด็กเพื่อไปแข่งขันทักษะ

-กลับบ้านเซ็นชื่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเธียรดนัย ดำรงค์เมือง ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)