​21/07/57 ตั้งระบบแลนแชร์ปริ้นเตอร์

21/07/57

สิ่งที่ได้ทำในวันนี้

-กิจกรรมยามเช้า

-เข้าแถวหน้าตึกเนื่องจากฝนตก

-เตรียมการสอน

-สอน

-พัก

-จัดการตั้งระบบแลนแชร์ปริ้นเตอร์ในห้องแนะแนว

-สอน

-ขอกลับบ้าน เนื่องจากไม่สบายปวดท้องเป็นไขหนัก (อาจเป็นเพราะไปเชียงใหม่กลับมาแล้วถือศิลอดด้วย)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเธียรดนัย ดำรงค์เมือง ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)