วันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ (01/07/57)

ลูกเสือเขาไม่จับฝ่ายขวา ฝ่ายซ้ายมาจับมันให้มั่น

ด้วยวันที่ 1กรกฎาคม ของทุกปี ก็จะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งทางกลุ่มเครือข่าย สันทราย 3 ก็ได้มองเห็นความสำคัญของกิจการของลูกเสือ และน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่พระองค์ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเป็นครั้งแรกและเป็นการแสดงความจงรักภัคดีแด่องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในงานนี้ผมก็ได้มอบหมายให้เป็นผู้บันทึกภาพครับ ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนมาก นักเรียนทนได้ผมก็ต้องทนได้ครับ ก็มีอยู่หลายโรงเรียนครับที่มาร่วมกิจการในครั้งนี้

รูปภาพประกอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นาย สรรเสริญ นิรมลมณฑล ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)