เริ่มต้นสอน (27/05/57)

ครูคือผู้นำทางจิตวิญญาณ

และแล้วสัปดาห์ แห่งการเริ่มสอนก็มาถึงครับ วันนี้ก็ได้เริ่มสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้ามาถึงห้องผมก็จะให้นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องเรียนก่อนครับเ พื่อที่จะจัดระเบียบให้กับนักเรียนก็ได้สอน เรื่อง ความหมายของข้อมูล ในการสอนครั้งแรก ก็พบเจอกับอุปสรรคปัญหาที่พบเจอในวันนี้ก็คือ นักเรียนบางส่วนจะไม่ตั้งใจฟังครับเวลาที่สอน สมาธิจะสั้น ผมก็ให้นักเรียนย้ายมานั่งข้างหน้าและให้แยกโต๊ะนั่งกับเพื่อนที่ชอบเล่นกัน หลังจากที่สอนเสร็จ ผมก็ได้ถามคำถามกระตุ้นความคิดของนักเรียนครับ เพื่อที่จะดูว่านักเรียนนั้นได้อะไรจากเนื้อหาบทเรียนที่สอนไปบ้าง นักเรียนก็ตอบคำถามได้ดีครับ ทำให้การเรียนการสอนในวันนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นาย สรรเสริญ นิรมลมณฑล ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)