วันนี้ได้รับความรู้

1.เรื่องการเชื่อมต่อInternet

2.เรื่องการเปลี่ยนภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษใน mail

3.เรื่องการchat

4.เรื่องการออกจาก Mและการเข้า M

5.เรื่องการใช้gotoknow

สิ่งที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน คงจะไม่มีอะไรมาก ต่างคนก็ต่างยุ่งที่จะแก้ไขงานของตนเอง แต่ก็ยังช่วยๆกัน สนุกดีน่ะอย่างนี้ ท้าทายความสามารถ