ไฟล์การ์ตูนชุดนี้ ได้มาจากเว็บ FEMA ของอเมริกัน สอนเด็กเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ สึนามิ เอามาเผื่อทุกท่านนะคะ

 


Tsunami