ตารางการแข่งขันกีฬา "แม่วางเกมส์"

ตารางการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ครั้งที่ 5 “แม่วางเกมส์ 2014” ต้านยาเสพติด

.................................................

ฟุตบอล 7 คนสายการแข่งขัน ดังนี้

A B C D
ร.ร.บ้านสามหลัง ร.ร.วัดห้วยแก้ว ร.ร.บ้านทุ่งเสี้ยว ร.ร.สันป่าสัก
ร.ร.บ้านหนองตอง ร.ร.วัดมะกับตองหลวง ร.ร.วัดท่าต้นกวาว ร.ร.บ้านร่องน้ำ
ร.ร.วัดศรีคำชมภู ร.ร.บ้านห้วยตอง ร.ร.บ้านปง
E F G H
ร.ร.วัดโรงวัว ร.ร.บวกครกเหนือ ร.ร.แม่วินสามัคคี ร.ร.วัดศรีดอนชัย
ร.ร.วัดกู่คำ ร.ร.บ้านเปียง ร.ร.บ้านหัวริน ร.ร.บ้านน้ำแพร่
ร.ร.วัดเวฬุวัน

1. กติกาและระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน<p> 1.1 กติกาใช้กติกาสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)</p><p> 1.2 ส่งรายชื่อในใบสมัครได้ ไม่เกิน 12 คน</p><p> 1.3 จำนวนผู้เล่นในสนามไม่เกิน 7 คน และไม่น้อยกว่า 5 คน</p><p> 1.4 จำนวนผู้เล่นสำรอง จำนวน 5 คน และเปลี่ยนตัวได้ 5 คน</p><p> 1.5 เวลาการแข่งขันรอบแรก ครึ่งละ 15 นาที พักระหว่างครึ่งละ 5 นาที</p><p> 1.6 เวลาการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ครึ่งละ 20 นาที พักครึ่งละ 10 นาที</p><p> 1.7 นักกีฬาที่ทำการแข่งขันฟุตบอล 7 คนแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ไปเล่นฟุตบอล 11 คน ให้เลือกเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น</p><p> 1.8 ทีมชนะได้ 3 คะแนน ทีมเสมอได้ 1 คะแนน ทีมแพ้ 0 คะแนน </p><p> 1.9 รอบแรกแข่งขันแบบพบกันหมดในแต่ละสาย เอาทีมที่ 1 และ 2 เข้ารอบต่อไปถ้าแต้มเท่ากัน</p><p>ให้นับผลต่างลูกได้เสีย ถ้าผลต่างเท่ากันให้นับลูกได้ ถ้าลูกได้เท่ากันให้จับฉลาก</p><p> 1.10 ตั้งแต่รอบที่สองเป็นต้นไป แข่งแบบแพ้คัดออก ถ้าหากเสมอกันในเวลา ใช้วิธีเตะจากจุด </p><p>เตะโทษ ทีมละ 3 คน ผลเท่ากันให้แตะทีมละคน จนกว่าจะมีผู้ชนะ</p><p>1.11 ลูกฟุตบอลใช้ลูกบอลเบอร์ 5 1.13 การมาแข่งขันโดยไม่ทราบสาเหตุ ช้าเกินกว่า 15 นาที ถือว่าสละสิทธิ์ ถ้าทีมไหนไม่มา </p><p>แข่งขันให้ถือว่าแพ้ โดยให้ทีมคู่แข่งขันชนะผ่าน 2 ต่อ 0 ได้ 3 คะแนน</p><p> 1.14 ทีมที่เจตนาไม่มาลงแข่งขัน ต้องจ่ายเงินค่าปรับ จำนวน 500 บาท ต่อแมทซ์</p><p> 1.15 นักกีฬาต้องสวมชุดนักกีฬาหมายเลขเดียวกันตลอดการแข่งขัน ถ้าเจตนาเปลี่ยนคาดโทษ
ใบแดง</p><p>คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาฟุตบอล</p><p>1. นายนิติกุล มหาวรรณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี ประธานกรรมการ</p><p>2. นายศรีทอน ปัญญา โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) รองประธานกรรมการ
3. นายสุริยา เกิดคำ โรงเรียนวัดโรงวัว กรรมการ</p><p> 4. นายนฤพล สุรินทร์ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า กรรมการ
5. นายนิคม โนชัย โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการ

6. นายภาศกร กันทาแก่น โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการ

7. นายชัยวิเชียร เช่งยะ โรงเรียนแม่วินสามัคคี กรรมการ

8. นายวิทยา กุออ โรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภ์ กรรมการ

9. นายพิทักษ์ ยะนันท์ โรงเรียนสันป่าสัก กรรมการ

10. นายวรรณกร อรุโณทัย โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบด) กรรมการ

11. นายวิชาญ ไชยพูน โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ กรรมการ

12. นายฐิติพงศ์ เรือนพันธ์ โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง กรรมการ

13. นายทศพร คำภีระ โรงเรียนบ้านสามหลัง กรรมการ

14. นายเจษฏา ทองขาว โรงเรียนสันดอนมูล กรรมการ

15. นายอนุพงษ์ ยาวุฒิ โรงเรียนศรีคำชมพู กรรมการ

16. นางวันวิสา นวพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนบ้านปง กรรมการ

15. นายวุฒิพงศ์ วงศ์แสนสี โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

16. นายวริทภัทร ศรีหรั่งไพโรจน์ โรงเรียนแม่วินสามัคคี กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล 7 คนชาย</p><table> <tbody><tr> <td>คู่ที่</td> <td>วัน</td> <td>เวลาแข่งขัน</td> <td>สาย ( รอบ)</td> <td>รายการแข่งขัน</td> <td>สนาม</td> <td>ผู้ตัดสิน</td> <td>ผล</td> </tr> <tr> <td>1 2 3 <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p></td> <td>25 ส.ค.57 </td> <td>09.30 น. 09.30 น. 10.30 น. <p>10.30 น.</p> <p>13.30 น.</p> <p>13.30 น. </p> <p>14.30 น.</p> <p>14.30 น.</p></td> <td>A B C <p>D</p> <p>E</p> <p>F</p> <p>G</p> <p>H</p></td> <td>บ้านสามหลัง-หนองตอง ห้วยแก้ว-มะกับตองหลวง ทุ่งเสี้ยว-ท่าต้นกวาว <p>สันป่าสัก-ร่องน้ำ</p> <p>วัดโรงวัว-วัดกู่คำ</p> <p>บวกครกเหนือ-บ้านเปียง</p> <p>วัดหัวริน-แม่วินสามัคคี</p> <p>ศรีดอนชัย-น้ำแพร่</p></td> <td>1 2 1 <p>2</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>2</p></td> <td></td> <td>: : :
:
:
:
:
</td> </tr> <tr> <td>9 10 11 <p>12</p> <p>13</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16</p></td> <td>26 ส.ค.57 </td> <td>09.30 น. 09.30 น. 10.30 น. <p>10.30 น.</p> <p>13.30 น.</p> <p>13.30 น. </p> <p>14.30 น.</p> <p>14.30 น.</p></td> <td>B C D <p>H</p> <p>B</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>H</p></td> <td>วัดห้วยแก้ว-ศรีคำชมพู ทุ่งเสี้ยว-ห้วยตอง สันป่าสัก-บ้านปง <p>ศรีดอนชัย-วัดเวฬุวัน</p> <p>มะกับตองหลวง-ศรีคำชมพู</p> <p>ท่าต้นกวาว-ห้วยตอง</p> <p>บ้านร่องน้ำ-บ้านปง</p> <p>น้ำแพร่-วัดเวฬุวัน</p></td> <td>1 2 1 <p>2</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>2</p> </td> <td></td> <td>:
:
:
:
:
:
</td> </tr> <tr> <td>17 18 19 <p>20</p> <p>21</p> <p>22</p> <p>23</p> <p>24</p></td> <td>27 ส.ค.57 </td> <td>09.30 น. 09.30 น. 10.30 น. <p>10.30 น.</p> <p>13.30 น.</p> <p>13.30 น. </p> <p>14.30 น.</p> <p>14.30 น. </p></td> <td> <h2>รอบ 2</h2> (16 ทีม) </td> <td>ที่ 1 สาย A– ที่ 2 สาย C ที่ 2 สาย A– ที่ 1 สาย C ที่ 1 สาย B– ที่ 2 สาย D <p>ที่ 2 สาย B– ที่ 1 สาย D</p> <p>ที่ 1 สาย E – ที่ 2 สาย G </p> <p>ที่ 2 สาย E – ที่ 1 สาย G</p> <p>ที่ 1 สาย F – ที่ 2 สาย H</p> <p>ที่ 2 สาย F – ที่ 1 สาย H</p></td> <td>1 2 1 <p>2</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>2</p></td> <td></td> <td>:
:
:
:
:
: : <p>:</p></td> </tr> <tr> <td>25 26 27 <p>28</p> </td> <td>28 ส.ค.57 </td> <td>09.00 น. 09.00 น. 10.00 น. <p>10.00 น. </p> </td> <td>รอบก่อนรอง ชนะเลิศ
(8 ทีม)</td> <td> ชนะคู่ที่ 17 – ชนะคู่ที่ 19 ชนะคู่ที่ 18 – ชนะคู่ที่ 20 <p>ชนะคู่ที่ 21 – ชนะคู่ที่ 23</p> <p>ชนะคู่ที่ 22 – ชนะคู่ที่ 24</p></td> <td>1 2 1 <p>2</p></td> <td></td> <td>: : : <p>:</p> <p></p></td> </tr> <tr> <td>29 30 </td> <td>29 ส.ค.57</td> <td>09.00 น. 10.00 น. </td> <td>รอบรอง ชนะเลิศ <h2></h2> </td> <td> ชนะคู่ที่ 25 – ชนะคู่ที่ 27 ชนะคู่ที่ 26 – ชนะคู่ที่ 28 </td> <td>1 2</td> <td></td> <td>:
:

</td> </tr> <tr> <td>31 32</td> <td>29 ส.ค.55 </td> <td>13.30 น. 14.30 น.</td> <td>ชิงที่3 ชนะเลิศ</td> <td>ผู้แพ้คู่ที่ 29– ผู้แพ้คู่ที่ 30
ผู้ชนะคู่ที่ 29–ผู้ชนะคู่ที่30</td> <td>1 1</td> <td></td> <td>: :</td> </tr> </tbody></table>หมายเหตุ <p>ผู้ตัดสิน รอบ 2 รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ จะแจ้งตามทีมที่ไม่ได้แข่งขัน</p><p>ฟุตบอล 11 คนสายการแข่งขัน ดังนี้</p><p>มีทั้งหมด 4 ทีม</p><ul> <li>1.โรงเรียนแม่วินสามัคคี</li><li>2.โรงเรียนเหล่าเป้า</li><li>3.โรงเรียนวัดเวฬุวัน</li><li>4.โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบด)</li></ul><p>1. กติกาและระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 11 คน</p><p> 1.1 กติกาใช้กติกาสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)</p><p> 1.2 ส่งรายชื่อในใบสมัครได้ ไม่เกิน 18 คน</p><p>1.3 การมาแข่งขันโดยไม่ทราบสาเหตุ ช้าเกินกว่า 15 นาที ถือว่าสละสิทธิ์ ถ้าทีมไหนไม่มา </p><p>แข่งขันให้ถือว่าแพ้ โดยให้ทีมคู่แข่งขันชนะผ่าน 2 ต่อ 0 ได้ 3 คะแนน</p><p> 1.4 หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เล่นหรือหมายเลข ให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงก่อนทำการแข่งขันใน
แม็ตแรกเท่านั้น</p><p> 1.5 เวลาการแข่งขัน ครึ่งละ 35 นาที พักระหว่างครึ่งละ 10 นาที </p><p> 1.6 เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ไม่เกิน 5 คน ผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนตัวออกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนตัวกลับเข้ามาเล่นได้อีก</p><p> 1.7 ผู้เล่นในแต่ละทีมต้องมีชุดการแข่งขัน และมีหมายเลขเสื้อครบทุกคน</p><p> 1.8 ต้องสวมรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าสตาร์ท ถุงเท้ายาว สนับแข้ง ป้องกันการบาดเจ็บ ไม่อนุญาตให้ใช้เท้าเปล่าลงแข่งขัน </p><p> 1.9 ทีมชนะได้ 3 คะแนน ทีมเสมอได้ 1 คะแนน ทีมแพ้ 0 คะแนน </p><p> 1.10 รอบแรกแข่งขันแบบพบกันหมด เอาทีมที่ 1 และ 2 มาชิงชนะเลิศ ส่วนทีมที่มีคะแนนที่ 3 และที่ 4 มาชิงที่ 3 ถ้าแต้มเท่ากันให้นับผลต่างลูกได้เสีย ถ้าผลต่างเท่ากันให้นับลูกได้ ถ้าลูกได้เท่ากันให้จับฉลาก</p><p> 1.11 ตั้งแต่รอบที่สองเป็นต้นไป แข่งแบบแพ้คัดออก ถ้าหากเสมอกันในเวลา ใช้วิธีเตะจากจุด </p><p>เตะโทษ ทีมละ 3 คน ผลเท่ากันให้แตะทีมละคน จนกว่าจะมีผู้ชนะ</p><p>1.12 ก่อนทำการแข่งขันในแต่ละแมทซ์ แต่ละทีมจะต้องมีการส่งรายชื่อนักกีฬาทุกครั้ง 1.13 ทีมที่เจตนาไม่มาลงแข่งขัน ต้องจ่ายเงินค่าปรับ จำนวน 500 บาท ต่อแมทซ์</p><p>1.14 นักกีฬาต้องสวมชุดนักกีฬาหมายเลขเดียวกันตลอดการแข่งขัน ถ้าเจตนาเปลี่ยนคาดโทษ
ใบแดง</p><p></p><p>โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล 11 คนชาย</p><table> <tbody><tr> <td>คู่ที่</td> <td>วัน</td> <td>เวลาแข่งขัน</td> <td>สาย ( รอบ)</td> <td>รายการแข่งขัน</td> <td>สนาม</td> <td>ผู้ตัดสิน</td> <td>ผล</td> </tr> <tr> <td>1 2 </td> <td>25 ส.ค.57 </td> <td>10.00 น. 14.00 น. </td> <td></td> <td>แม่วินสามัคคี-เทศบาล1 เวฬุวัน-เหล่าเป้า </td> <td>ร.ร บ้านกาดวิทยาคม</td> <td></td> <td>: : </td> </tr> <tr> <td>3 4 </td> <td>26 ส.ค.57 </td> <td>11.00 น. 14.00 น. </td> <td></td> <td>แม่วินสามัคคี-วัดเวฬุวัน เทศบาล1-เหล่าเป้า </td> <td></td> <td></td> <td>:
:

</td> </tr> <tr> <td>5 6</td> <td>27 ส.ค.57 </td> <td>09.30 น. 09.30 น. </td> <td></td> <td>แม่วินสามัคคี-เหล่าเป้า เทศบาล1-วัดเวฬุวัน </td> <td></td> <td></td> <td>:
:

</td> </tr> <tr> <td>7 8 </td> <td>29 ส.ค.57 </td> <td>13.30 น. 15.00 น. </td> <td>รอบรอง ชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ
<h2></h2> </td> <td> คะแนนที่ 3 – คะแนนที่ 4 <p>คะแนนที่ 1 - คะแนนที่ 2</p></td> <td></td> <td></td> <td>: : : <p>:</p> <p></p></td> </tr> </tbody></table><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>ระเบียบการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย และหญิง ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ</p><p>สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 25– 29 สิงหาคม 2557</p><p> * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * </strong></p><p>1. คุณสมบัตินักกีฬา</p><p>1.1. ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา ระดับขยายโอกาส และอยู่ในสถานศึกษาที่เข้าร่วมนั้นๆ</p><p>1.2. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีหลักฐานแสดงตน เมื่อมีการร้องขอ</p><p> 1.3 ต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา( และระดับประถมศึกษา โดยอนุโลม )</p><p> 1.4 ต้องเข้าศึกษาในโรงเรียนนั้น ๆ ทีมของโรงเรียนที่ส่ง </p><p> 1.5 โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เขต 4 </p><p> 1.6 กำหนดให้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม</p><p> (ประเภททีมชาย 1 ทีมและทีมหญิง 1 ทีม ) เท่านั้น</p><p> 2. หลักฐานประกอบการรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน</p><p> 2.1. แบบฟอร์มใบสมัครและใบรับรองคุณสมบัตินักกีฬา ติดรูปถ่ายของนักกีฬาให้</p><p> เรียบร้อย พร้อมประทับตราโรงเรียนบนรูปถ่ายด้านล่างและลงนามโดยผู้บริหาร ตามแบบฟอร์มที่กำหนด</p><p> สถานศึกษานั้น ๆ และรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว</p><p> 3. วิธีการรับสมัครเข้าแข่งขัน</p><p> ทีมที่ต้องการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันให้ยื่นหลักฐาน ตามข้อ 4 ไปยังครูผู้ประสานในแต่ละอำเภอ เพื่อให้ดำเนินการเข้าร่วมการแข่งขัน </p><p> 3.1 สำหรับทีมที่ส่งหลักฐานสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ตามข้อ 2 ไม่ครบถ้วน</p><p> ให้ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ส่งเอกสารตาม ข้อ 2 ให้ครบถ้วน หากไม่นำหลักฐานมา นักกีฬาคนนั้นจะไม่มีสิทธิลงแข่งขัน</p><p> 4. ระบบการแข่งขัน ให้เป็นไปตามกติกาสากลของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ </p><p> 4.1 ให้ขนาดของสนามกว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตร</p><p> 4.2 ความสูงของตาข่าย ทีมชาย 2.24 เมตร และทีมหญิง 2.15 เมตร</p><p> 4.3 ใช้ลูกวอลเลย์บอล Molten ในการแข่งขัน</p><p> 4.4 แข่งขันระบบแรลลี่พ้อยท์ 25 คะแนนและขอเวลานอกได้ 2 ครั้ง ในแต่ละเซต</p><p> 4.5 แข่งขันระบบ 2 ใน 3 เซ็ตทุกรอบ</p><p> 5. วิธีการแข่งขัน</p><p>แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ</p><p> 5.1 รอบคัดเลือก 25 – 27 สิงหาคม 2557</p><p> 5.2 รอบรอง / รอบชิงชนะเลิศ 28 - 29 สิงหาคม 2557</p><p> ณ สนามโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) (ชาย) สนาม 1, (หญิง) สนาม 2, 1</p><p> 5.3. กติกาที่ใช้ในการแข่งขันใช้ของสมาคมวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทย </p><p>5.4. รอบแรก แข่งแบบพบกันหมดในสาย จะแบ่งออก 4 สาย ( ชาย ) และ 4 สาย (หญิง) </p><p>ทีมที่มีคะแนนอันดับที่ดีที่สุด 2 ทีม เข้ารอบไปทำการแข่งขันในรอบต่อไป</p><p> 5.5. รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ จะแข่งแบบแพ้คัดออก </p><p>5.6. ในรอบแรก</p><p>- ผู้ชนะ ได้คะแนน ๒ คะแนน</p><p>- แพ้ ได้คะแนน ๑ คะแนน</p><p>5.7 ในรอบรองฯและรอบชิงชนะเลิศ กรณีที่เสมอกัน ให้หาผู้ชนะโดยการแข่งผู้ชนะต้อง</p><p>ชนะมากกว่า 2 แต้ม</p><p>5.8. การตัดสินของผู้ตัดสินและคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด</p><p> 5.9. เวลาในการแข่งขัน 2 ใน 3 เช็ต</p><p>5.10. ทีมที่ทำการแข่งขันถ้าไม่มาตามเวลา 15 นาที จะถือว่าสละสิทธิ์ในแมทต์ การ</p><p>แข่งขันนั้น</p><p>6. การประท้วง</p><p>6.1 การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา ให้ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอนยื่นคำ</p><p> ประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมหลักฐานต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน</p><p>6.2 การยื่นประท้วงไม่ว่ากรณีใด ๆ ทีมที่ยื่นประท้วงจะต้องนำเงินสดจำนวน 500 บาท มอบให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เพื่อประกันการประท้วง ป้องกันการถูกกลั่นแกล้ง หากการประท้วงไม่เป็นผล คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะริบเงินประกันของทีมประท้วง ให้ประธานจัดการแข่งขันฯ หรือผู้แทน โรงเรียนหรือผู้แทน ทีม และคู่กรณี เข้าร่วมพิจารณาหาข้อเท็จจริง และถือว่าเป็นข้อยุติ</p><p>6.3 ประธานจัดการแข่งขันฯ หรือผู้แทน ทีม มีสิทธิประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬาระหว่างการแข่งขัน พร้อมทั้งพิจารณาข้อเท็จจริงและถือว่าเป็นข้อยุติ</p><p>7. บทลงโทษ</p><p>7.1 การประท้วงทุกกรณี หากเป็นผลให้ปรับผลการแข่งขันองทีมที่ถูก</p><p>ประท้วงเป็นแพ้ และจะไม่มีผลย้อนหลังในการแข่งขันรอบที่ผ่านมา แต่จะมีผลกับทีม ที่เข้าแข่งขันในรอบที่มีการประท้วงเท่านั้น</p><p> 7.2 กรณีที่ทีมชนะ ลำดับที่ 1-3 ถูกตรวจพบจากคณะกรรมการจัดการ</p><p>แข่งขันว่ามีนักกีฬาผิดคุณสมบัติลงแข่งขัน ให้ปรับผลการแข่งขันวันนั้นเป็นแพ้ โดยจะริบถ้วยหรือโล่รางวัล เหรียญรางวัล เงินรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และอุปกรณ์กีฬาคืน พร้อมทั้งเลื่อนลำดับผลการแข่งขันของทีมลำดับถัดไปขึ้นมาแทน</p><p> 7.3 ทีมและเจ้าหน้าที่ที่ถูกพิจารณาจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ว่ามีผู้</p><p> เล่นผิดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม</p><p> * ทั้งนี้ ทีมที่ดึงตัวนักกีฬาให้เข้าร่วมการแข่งขันในนามต้นสังกัดของตนเอง </p><p> ต้องรับผิดชอบในตัวนักกีฬานั้น ๆ หากมีการประท้วงและผิดคุณสมบัติ</p><p> 8. กรณีนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบเป็นสิทธิของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p> คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล</p><p>1. นายบุญทวี มโนจา โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง ประธานกรรมการ
2. นายประวิช เขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านหนองตอง กรรมการ
3. นายกรกฤษ คำหนองยาง โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ กรรมการ
4. นายสยาม ยอดใจ โรงเรียนบ้านแม่วินสามัคคี กรรมการ
5. นายภาณุพงศ์ ปิ่นม่วง โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบด) กรรมการ
6. นายเกียรติบดินทร์ ดูใจ โรงเรียนวัดโรงวัว กรรมการ
7. น.ส.มนัสนันท์ ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) กรรมการ
8. น.ส.จิตรดา ภาคีนะยะ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ กรรมการ
9. น.ส.จิราภรณ์ แพงดี โรงเรียนบ้านปากเหมือง กรรมการ
10. นายอนุพงศ์ ใจมิภักดี โรงเรียนบ้านหัวริน กรรมการ
11. นายสมบัติ ฌายีเนตร โรงเรียนบ้านสามหลัง กรรมการ
12. นายศุภชัย ปัญญาวิภาส โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการ
13. นายธนิน บุญชื่น โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) กรรมการ
14. นางนัทธมน ตาจาย โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า กรรมการ
15. นางชนัญสุกานต์ ศรีพายัพดำรงกุล โรงเรียนวัดห้วยแก้ว กรรมการ
16. น.ส.หัสยา สิทธิวัฒน์ โรงเรียนบ้านห้วยตอง กรรมการและเลขานุการ</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>โปรแกรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ
ณ สนามโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
ประจำปีการศึกษา 2557
สพป. เชียงใหม่ เขต 4 ระหว่างวันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2557
วอลเลย์บอลชาย</p><table> <tbody><tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>บ้านสันป่าสัก</td> <td>วัดเวฬุวัน</td> <td>บ้านแม่วินสามัคคี</td> <td>วัดมะกับตองหลวง</td> </tr> <tr> <td>วัดโรงวัว</td> <td>บ้านน้ำแพร่</td> <td>เทศบาล 1</td> <td>บ้านร่องน้ำ </td> </tr> <tr> <td>บ้านปง</td> <td>บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)</td> <td></td> <td>บ้านปากเหมือง</td> </tr> </tbody></table>รอบแรกพบกันหมด นำทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ที่ 2 ของแต่ละสายเข้ารอบรอง<p>ตารางการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย</p><p></p><table> <tbody><tr> <td>รอบที่ / คู่ที่</td> <td>รายการแข่งขัน</td> <td>สาย</td> <td>วัน/เวลา
เริ่มแข่ง
</td> <td>สนาม
แข่งขัน
</td> <td>ผู้ตัดสิน</td> <td>ผลการ
แข่งขัน
</td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 1</td> <td>ร.ร. บ้านสันป่าสัก - ร.ร.วัดโรงวัว</td> <td>A</td> <td>25 ส.ค.57
09.00 น.</td> <td>สนาม 1</td> <td>บุญทวี กรกฤษ</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 2</td> <td>ร.ร.วัดเวฬุวัน - ร.ร.บ้านน้ำแพร่</td> <td>B</td> <td>25 ส.ค.57
10.00น.</td> <td>สนาม 1</td> <td>ธนิน สมบัติ</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 3</td> <td>ร.ร.บ้านแม่วินสามัคคี - ร.ร.เทศบาล 1</td> <td>C</td> <td>25 ส.ค.57
11.00 น.</td> <td>สนาม 1</td> <td>ศุภชัยบุญทวี</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 4</td> <td>ร.ร.วัดมะกับตองหลวง - ร.ร.บ้านร่องน้ำ</td> <td>D</td> <td>25 ส.ค.57
12.00 น.</td> <td>สนาม 1</td> <td>กรกฤษธนิน</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 5</td> <td>ร.ร.วัดโรงวัว - ร.ร.บ้านปง </td> <td>A</td> <td>26 ส.ค.57
09.00 น.</td> <td>สนาม 1</td> <td>บุญทวี กรกฤษ</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 6</td> <td>ร.ร.บ้านน้ำแพร่–ร.ร.บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)</td> <td>B</td> <td>26 ส.ค.57
10.00 น.</td> <td>สนาม 1</td> <td>ศุภชัยสมบัติ</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 7</td> <td>ร.ร.บ้านร่องน้ำ - ร.ร.บ้านปากเหมือง</td> <td>D</td> <td>26 ส.ค.57
11.00 น.</td> <td>สนาม 1</td> <td>ธนินบุญทวี</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 8</td> <td>ร.ร.วัดมะกับตองหลวง - ร.ร.บ้านปากเหมือง</td> <td>D</td> <td>27 ส.ค. 57
09.00 น.</td> <td>สนาม 1</td> <td>กรกฤษสมบัติ</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบที่ / คู่ที่</td> <td>รายการแข่งขัน</td> <td>สาย</td> <td>วัน/เวลา
เริ่มแข่ง</td> <td>สนาม
แข่งขัน</td> <td>ผู้ตัดสิน</td> <td>ผลการ
แข่งขัน</td> </tr> <tr> <td>รอบแรกคู่ที่ 9</td> <td>ร.ร.บ้านสันป่าสัก – ร.ร.บ้านปง</td> <td>A</td> <td>27 ส.ค. 57
10.00น.</td> <td>สนาม 1</td> <td>ศุภชัย
ธนิน</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบแรกคู่ที่ 10</td> <td>ร.ร.วัดเวฬุวัน - ร.ร.บ้านปากเหมือง</td> <td>B</td> <td>27 ส.ค. 57
11.00 น.</td> <td>สนาม 1</td> <td>บุญทวีกรกฤษ</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบสองคู่ที่ 11</td> <td>ที่ 1 สาย A - ที่ 2 สาย C </td> <td></td> <td>28 ส.ค. 57
09.00 น.</td> <td>สนาม 1</td> <td></td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบสองคู่ที่ 12</td> <td>ที่ 1 สาย B - ที่ 2 สาย D </td> <td></td> <td>28 ส.ค. 57
10.00 น.</td> <td>สนาม 1</td> <td></td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบสองคู่ที่ 13</td> <td>ที่ 1 สาย C - ที่ 2 สาย A </td> <td></td> <td>28 ส.ค. 57
11.00 น.</td> <td>สนาม 1</td> <td></td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบสองคู่ที่ 14</td> <td>ที่ 1 สาย D - ที่ 2 สาย B </td> <td></td> <td>28 ส.ค. 57
12.00 น.</td> <td>สนาม 1</td> <td></td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบรองคู่ที่ 15</td> <td>ทีมที่ชนะคู่ที่ 11 – ทีมที่ชนะคู่ที่ 12</td> <td></td> <td>28 ส.ค. 57
14.00 น.</td> <td>สนาม 1</td> <td></td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบรองคู่ที่ 16</td> <td>ทีมที่ชนะคู่ที่ 13 – ทีมที่ชนะคู่ที่ 14</td> <td></td> <td>28 ส.ค. 57
15.00 น.</td> <td>สนาม 1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>รอบชิงคู่ที่ 17</td> <td>ทีมที่แพ้คู่ที่ 15 - ทีมที่แพ้คู่ที่ 16 ชิงที่ 3 </td> <td></td> <td>29 ส.ค. 57
13.00 น.</td> <td>สนาม 1</td> <td></td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบชิงคู่ที่ 18</td> <td>ทีมที่ชนะคู่ที่ 15 – ทีมที่ชนะคู่ที่ 16 ชิงที่ 1 </td> <td></td> <td>29 ส.ค. 57
14.00 น.</td> <td>สนาม 1</td> <td></td> <td>:</td> </tr> </tbody></table>หมายเหตุ: 1. รอบสอง สาย A พบ สาย C และ สาย B พบ สาย D 2. ผู้ตัดสินจะจัดใหม่ตั่งแต่รอบรองชนะเลิศ ถึงรอบชิงชนะเลิศ3. กรรมการฝ่ายเทคนิค
- น.ส.มนัสนันท์ ไชยวงค์
- น.ส.จิตรดา ภาคีนะยะ
- น.ส.จิราภรณ์ แพงดี<p></p><p>โปรแกรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ
ณ สนามโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม (โรงยิม) ประจำปีการศึกษา
2557
สพป. เชียงใหม่ เขต 4 ระหว่างวันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2557
วอลเลย์บอลหญิง
** ตารางวอลเลย์บอลหญิงอาจมีการเปลี่ยนแปลง</p><table> <tbody><tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>วัดศรีดอนชัย</td> <td>บ้านปากเหมือง</td> <td>บ้านสามหลัง</td> <td>บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)</td> </tr> <tr> <td>บ้านแม่วินสามัคคี</td> <td>บ้านน้ำแพร่</td> <td>วัดมะกับตองหลวง</td> <td>บ้านหนองตอง</td> </tr> <tr> <td>บ้านเหล่าเป้า</td> <td>บ้านห้วยตอง</td> <td>บ้านหัวริน</td> <td>บ้านปง</td> </tr> <tr> <td>บ้านร่องน้ำ</td> <td>บ้านสันป่าสัก</td> <td>วัดโรงวัว</td> <td>เทศบาล 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>บ้านเปียง</td> </tr> </tbody></table>*รอบแรกพบกันหมด นำทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ที่ 2 ของแต่ละสาย ( A,B,C,D ) เข้ารอบ 8 ทีม สุดท้าย<table> <tbody><tr> <td>รอบที่ / คู่ที่</td> <td>รายการแข่งขัน</td> <td>สาย</td> <td>วัน/เวลา
เริ่มแข่ง
</td> <td>สนาม
แข่งขัน
</td> <td>ผู้ตัดสิน</td> <td>ผลการแข่งขัน</td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 1</td> <td>ร.ร.บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)- ร.ร.บ้านหนองตอง</td> <td>D</td> <td>25 ส.ค. 57
09.00 น.</td> <td>สนาม 2</td> <td>สยาม
ภาณุพงศ์</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 2</td> <td>ร.ร.เทศบาล 1 - ร.ร.บ้านเปียง</td> <td>D</td> <td>25 ส.ค. 57
10.00 น.</td> <td>สนาม 2</td> <td>ประวิช
เกียรติบดินทร์</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 3</td> <td>ร.ร.วัดศรีดอนชัย – ร.ร.บ้านร่องน้ำ</td> <td>A</td> <td>25 ส.ค. 57
11.00 น.</td> <td>สนาม 2</td> <td>อนุพงศ์สยาม</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 4</td> <td>ร.ร.บ้านแม่วินสามัคคี – ร.ร.บ้านเหล่าเป้า</td> <td>A</td> <td>25 ส.ค. 57
12.00 น.</td> <td>สนาม 2</td> <td>ประวิช เกียรติบดินทร์</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 5</td> <td>ร.ร.บ้านปากเหมือง – ร.ร.บ้านสันป่าสัก</td> <td>B</td> <td>25 ส.ค. 57
13.00 น.</td> <td>สนาม 2</td> <td>สยาม ภาณุพงศ์</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 6</td> <td>ร.ร.บ้านน้ำแพร่ – ร.ร.บ้านห้วยตอง</td> <td>B</td> <td>25 ส.ค. 57
14.00 น.</td> <td>สนาม 2</td> <td>อนุพงศ์ประวิช</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 7</td> <td>ร.ร.บ้านสามหลัง – ร.ร.วัดโรงวัว</td> <td>C</td> <td>25 ส.ค. 57
15.00 น.</td> <td>สนาม 2</td> <td>เกียรติบดินทร์ภาณุพงศ์</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบที่ / คู่ที่</td> <td>รายการแข่งขัน</td> <td>สาย</td> <td>วัน/เวลา
เริ่มแข่ง
</td> <td>สนาม
แข่งขัน
</td> <td>ผู้ตัดสิน</td> <td>ผลการแข่งขัน</td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 8</td> <td>ร.ร.วัดมะกับตองหลวง – ร.ร.บ้านหัวริน</td> <td>C</td> <td>25 ส.ค. 57
13.00 น.</td> <td>สนาม 1</td> <td>ศุภชัย สมบัติ</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 9</td> <td>ร.ร.บ้านหนองตอง – ร.ร.บ้านปง</td> <td>D</td> <td>25 ส.ค. 57
14.00 น.</td> <td>สนาม 1</td> <td>บุญทวี
ธนิน</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 10</td> <td>ร.ร.บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) – ร.ร.บ้านเปียง</td> <td>D</td> <td>25 ส.ค. 57
15.00 น.</td> <td>สนาม 1</td> <td>กรกฤษสมบัติ</td> <td> :</td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 11</td> <td>ร.ร.บ้านหนองตอง – ร.ร.เทศบาล 1</td> <td>D</td> <td>26 ส.ค. 57
09.00 น.</td> <td>สนาม 2</td> <td>เกียรติบดินทร์อนุพงศ์</td> <td></td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 12</td> <td>ร.ร.บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) – ร.ร.บ้านปง</td> <td>D</td> <td>26 ส.ค. 57
10.00 น.</td> <td>สนาม 2</td> <td>ภานุพงศ์สยาม</td> <td></td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 13</td> <td>ร.ร.บ้านแม่วินสามัคคี – บ้านร่องน้ำ </td> <td>A</td> <td>26 ส.ค. 57
11.00 น.</td> <td>สนาม 2</td> <td>ประวิช เกียรติบดินทร์</td> <td></td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 14</td> <td>ร.ร.วัดศรีดอนชัย – ร.ร.บ้านเหล่าเป้า</td> <td>A</td> <td>26 ส.ค. 57
12.00 น.</td> <td>สนาม 2</td> <td>อนุพงศ์
ภานุพงศ์</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 15</td> <td>ร.ร.บ้านน้ำแพร่ – ร.ร.บ้านสันป่าสัก</td> <td>B</td> <td>26 ส.ค. 57
13.00 น.</td> <td>สนาม 2</td> <td>สยาม
ประวิช</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 16</td> <td>ร.ร.บ้านปากเหมือง – ร.ร.บ้านห้วยตอง</td> <td>B</td> <td>26 ส.ค. 57
14.00 น.</td> <td>สนาม 2</td> <td>เกียรติบดินทร์อนุพงศ์</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 17</td> <td>ร.ร.บ้านสามหลัง – ร.ร.วัดมะกับตองหลวง</td> <td>C</td> <td>26 ส.ค. 57
15.00 น.</td> <td>สนาม 2</td> <td>ภานุพงศ์สยาม</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 18</td> <td>ร.ร.วัดโรงวัว – ร.ร.บ้านหัวริน</td> <td>C</td> <td>26 ส.ค. 57
12.00 น.</td> <td>สนาม 1</td> <td>กรกฤษศุภชัย</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 19</td> <td>ร.ร.บ้านหนองตอง – ร.ร.บ้านเปียง</td> <td>D</td> <td>26 ส.ค. 57
13.00 น.</td> <td>สนาม 1</td> <td>สมบัติธนิน</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบที่ / คู่ที่</td> <td>รายการแข่งขัน</td> <td>สาย</td> <td>วัน/เวลา
เริ่มแข่ง
</td> <td>สนาม
แข่งขัน
</td> <td>ผู้ตัดสิน</td> <td>ผลการแข่งขัน</td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 20</td> <td>ร.ร.บ้านปง – ร.ร.เทศบาล 1</td> <td>D</td> <td>26 ส.ค. 57
14.00 น.</td> <td>สนาม 1</td> <td>ศุภชัยบุญทวี</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 21</td> <td>ร.ร.บ้านแม่วินสามัคคี – ร.ร.วัดศรีดอนชัย</td> <td>A</td> <td>27 ส.ค. 57
09.00 น.</td> <td>สนาม 2</td> <td>ประวิชอนุพงศ์</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 22</td> <td>ร.ร.บ้านร่องน้ำ – ร.ร.บ้านเหล่าเป้า</td> <td>A</td> <td>27 ส.ค. 57
10.00 น.</td> <td>สนาม 2</td> <td>ภานุพงศ์เกียรติบดินทร์</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 23</td> <td>ร.ร.บ้านห้วยตอง – ร.ร.บ้านสันป่าสัก</td> <td>B</td> <td>27 ส.ค. 57
11.00 น.</td> <td>สนาม 2</td> <td>สยาม
ประวิช</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 24</td> <td>ร.ร.บ้านปากเหมือง – ร.ร.บ้านน้ำแพร่</td> <td>B</td> <td>27 ส.ค. 57
12.00 น.</td> <td>สนาม 2</td> <td>อนุพงศ์
เกียรติบดินทร์</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 25</td> <td>ร.ร.บ้านสามหลัง – ร.ร.บ้านหัวริน</td> <td>C</td> <td>27 ส.ค. 57
13.00 น.</td> <td>สนาม 2</td> <td>ภานุพงศ์สยาม</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 26</td> <td>ร.ร.วัดโรงวัว – ร.ร.วัดมะกับตองหลวง</td> <td>C</td> <td>27 ส.ค. 57
14.00 น.</td> <td>สนาม 2</td> <td>ประวิชอนุพงศ์</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 27</td> <td>ร.ร.บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) – ร.ร.เทศบาล 1</td> <td>D</td> <td>27 ส.ค. 57
12.00 น.</td> <td>สนาม 1</td> <td>สมบัติ
ศุภชัย</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบแรก คู่ที่ 28</td> <td>ร.ร.บ้านปง – ร.ร.บ้านเปียง</td> <td>D</td> <td>27 ส.ค. 57
13.00 น.</td> <td>สนาม 1</td> <td>ธนินบุญทวี</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบสองคู่ที่ 29</td> <td>ที่ 1 สาย A - ที่ 2 สาย C </td> <td></td> <td>28 ส.ค. 57
09.00 น.</td> <td>สนาม 2</td> <td></td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบสองคู่ที่ 30</td> <td>ที่ 1 สาย B - ที่ 2 สาย D </td> <td></td> <td>28 ส.ค. 57
10.00 น.</td> <td>สนาม 2</td> <td></td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบสองคู่ที่ 31</td> <td>ที่ 1 สาย C - ที่ 2 สาย A </td> <td></td> <td>28 ส.ค. 57
11.00 น.</td> <td>สนาม 2</td> <td></td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบที่ / คู่ที่</td> <td>รายการแข่งขัน</td> <td>สาย</td> <td>วัน/เวลา
เริ่มแข่ง
</td> <td>สนาม
แข่งขัน
</td> <td>ผู้ตัดสิน</td> <td>ผลการแข่งขัน</td> </tr> <tr> <td>รอบสองคู่ที่ 32</td> <td>ที่ 1 สาย D - ที่ 2 สาย B </td> <td></td> <td>28 ส.ค. 57
12.00 น.</td> <td>สนาม 2</td> <td></td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบรองคู่ที่ 33</td> <td>ทีมที่ชนะคู่ที่ 29 – ทีมที่ชนะคู่ที่ 30</td> <td></td> <td>28 ส.ค. 57
14.00 น.</td> <td>สนาม 2</td> <td></td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบรองคู่ที่ 34</td> <td>ทีมที่ชนะคู่ที่ 31 – ทีมที่ชนะคู่ที่ 32</td> <td></td> <td>28 ส.ค. 57
15.00 น.</td> <td>สนาม 2</td> <td></td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบชิงคู่ที่ 35</td> <td>ทีมที่แพ้คู่ที่ 33 - ทีมที่แพ้คู่ที่ 34 ชิงที่ 3 </td> <td></td> <td>29 ส.ค. 57
09.00 น.</td> <td>สนาม 2</td> <td></td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>รอบชิงคู่ที่ 36</td> <td>ทีมที่ชนะคู่ที่ 33 - ทีมที่ชนะคู่ที่ 34 ชิงที่ 1 </td> <td></td> <td>29 ส.ค. 57
10.00 น.</td> <td>สนาม 2</td> <td></td> <td>:</td> </tr> </tbody></table>หมายเหตุ : 1. รอบสอง สาย A พบ สาย C และ สาย B พบ สาย D<p>2. ผู้ตัดสินจะจัดใหม่ตั่งแต่รอบรองชนะเลิศ ถึงรอบชิงชนะเลิศ</p><p>3. กรรมการฝ่ายเทคนิค</p><p> - นางนัทธมน ตาจาย</p><p> - นางชนัญสุกานต์ ศรีพายัพดำรงกุล</p><p> - น.ส.หัสยา สิทธิวัฒน์</p><p></p><p>กติกาและระเบียบการแข่งขันกีฬาเปตอง</p><p>1. กติกาใช้กติกาสหพันธ์เปตองแห่งพระบรมราชูปถัมท์</p><p> 2. การแข่งขัน ใช้ระบบ เกมเดียว 11 แต้ม ยกเว้นรอบชิงชนะเลิศ 13 แต้ม</p><p> 3. รอบแรกและรอบต่อไปแข่งขันชนะ 2 ครั้ง เข้ารอบ แพ้ 2 ครั้ง ตกรอบ </p><p>คะแนนอันดับ 1 และ 2 เข้ารอบ</p><p> 4. รอบรองชนะเลิศจับฉลากแข่งขันผู้ชนะเข้าชิงชนะเลิศผู้แพ้ชิงที่ 3</p><p> 5. ผู้แข่งขันเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง</p><p>คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาเปตอง</p><h1>1.นายยนต์ ม่วงโมด โรงเรียนวัดห้วยแก้ว ประธานกรรมการ</h1><h1>2.นายผดุง วงค์ลังกา โรงเรียนบ้านหัวริน รองประธานกรรมการ</h1><p>3. นายชัชวาล ขวัญคง โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ กรรมการ</p><p>4. นายเสถียร มอยติละ โรงเรียนวัดศรีสว่าง กรรมการ</p><p>5. นางสาวศศิประภา อึ้งตระกูล โรงเรียนสันป่าสัก กรรมการ</p><p>6. นางนงลักษณ์ ธาตุอินทร์ โรงเรียนวัดโรงวัว กรรมการ </p><p>7. น.ส.ดวงใจ บุญมาเมือง โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า กรรมการ</p><p>8. นายประสิทธิ์ วินันท์ โรงเรียนเทศบาล 1(ทุ่งฟ้าบด) กรรมการ</p><p>9. นายทัน โลกคำลือ โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) กรรมการ</p><p>10. นายจักรินทร์ มั่งมูล โรงเรียนวัดศรีดอนชัย กรรมการ</p><p>11. นางราตรี พยาราช โรงเรียนท่าต้นกวาว กรรมการ</p><p>12. นายปรีชา ต๊ะมา โรงเรียนบ้านร่องน้ำ กรรมการ</p><p>13. นางเยาวเรศ สนประเทศ โรงเรียนบ้านเปียง กรรมการ</p><p>14. นายสุรินทร์ ปิงมา โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการ</p><p>15. นายอนิรุทธิ์ จิตรหาร โรงเรียนมะกับตองหลวง กรรมการ</p><p>16. นางจุไรรัตน์ โยกาศ โรงเรียนวัดห้วยแห้ว กรรมการ</p><p>17. นายกีรติพงษ์ ศิริรัตนประภากร โรงเรียนแม่วินสามัคคี กรรมการและเลขานุการ</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>ตารางแบ่งสายกีฬาเปตองทีม ชาย/หญิง</p><p>แม่วางเกมส์</p><p>ทีมชาย (รอบแรก)</p><table> <tbody><tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>โรงเรียนวัดโรงวัว</td> <td>โรงเรียนบ้านน้ำแพร่</td> <td>โรงเรียนวัดศรีดอนชัย</td> </tr> <tr> <td>โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบด)</td> <td>โรงเรียนวัดหัวริน</td> <td>โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง</td> </tr> <tr> <td>โรงเรียนบ้านร่องน้ำ</td> <td>โรงเรียนบ้านสามหลัง</td> <td>โรงเรียนวัดศรีสว่าง</td> </tr> <tr> <td>โรงเรียนบ้านเปียง</td> <td>โรงเรียนบวกครกเหนือ</td> <td>โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า</td> </tr> </tbody></table><p></p><table> <tbody><tr> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>โรงเรียนวัดกู่คำ</td> <td>โรงเรียนบ้านท่าต้นกวาว</td> <td>โรงเรียนแม่วินสามัคคี</td> </tr> <tr> <td>โรงเรียน กรป กลางอุปถัมภ์</td> <td>โรงเรียนวัดสันดอนมูล</td> <td>โรงเรียนหนองตอง</td> </tr> <tr> <td>โรงเรียนวัดเวฬุวัน</td> <td>โรงเรียนบ้านห้วยตอง</td> <td>โรงเรียนบ้านปง</td> </tr> <tr> <td>โรงเรียนวัดห้วยแก้ว</td> <td>โรงเรียนทุ่งเสี้ยว</td> <td>โรงเรียนสันป่าสัก</td> </tr> </tbody></table><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>ทีมหญิง (รอบแรก)</p><p></p><table> <tbody><tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>โรงเรียนบ้านน้ำแพร่</td> <td>โรงเรียนบ้านหัวริน</td> <td>โรงเรียนบ้านห้วยตอง</td> </tr> <tr> <td>โรงเรียนวัดสันดอนมูล</td> <td>โรงเรียนสันป่าสัก</td> <td>โรงเรียนวัดโรงวัว</td> </tr> <tr> <td>โรงเรียนวัดศรีดอนชัย</td> <td>โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบด)</td> <td>โรงเรียนทุ่งเสี้ยว</td> </tr> <tr> <td>โรงเรียนบวกครกเหนือ</td> <td>โรงเรียนบ้านเปียง</td> <td>โรงเรียนวัดเวฬุวัน</td> </tr> </tbody></table><p></p><table> <tbody><tr> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>โรงเรียน กรป กลางอุปถัมภ์</td> <td>โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า</td> <td>โรงเรียนวัดศรีสว่าง</td> </tr> <tr> <td></td> <td>โรงเรียนวัดกู่คำ</td> <td>โรงเรียนบ้านร่องน้ำ</td> </tr> <tr> <td>โรงเรียนวัดห้วยแก้ว</td> <td>โรงเรียนบ้านปง</td> <td>โรงเรียนบ้านสามหลัง</td> </tr> <tr> <td>โรงเรียนท่าต้นกวาว</td> <td>โรงเรียนหนองตอง</td> <td>โรงเรียนแม่วินสามัคคี</td> </tr> </tbody></table><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>ตารางการแข่งขัน เปตอง (ชาย) ประเภททีม 3 คน</p><p>วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ สนามโรงเรียนบ้านกาดเขมวังส์</p><p>…………………………………………………………………………………………..</p><table> <tbody><tr> <td>วันที่</td> <td>สาย</td> <td>คู่ที่</td> <td>รายการ</td> <td>สนาม</td> <td>ผู้ตัดสิน</td> <td>ผล</td> </tr> <tr> <td colspan="7">รอบแรก</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">27 สิงหาคม 2557</td> <td>A</td> <td>1</td> <td>โรงวัว พบกับ เทศบาล </td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>2</td> <td>ร่องน้ำ พบกับ บ้านเปียง</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>3</td> <td>ทีมชนะคู่ที่ 1 พบกับ ทีมชนะคู่ที่ 2</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>4</td> <td>ทีมแพ้คู่ที่ 1 พบกับ ทีมแพ้ คู่ที่ 2</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>5</td> <td>ทีมที่ชนะ 1 ครั้ง แพ้ 1 ครั้ง ในสายเดียวกันพบกัน ( ตัดล่าง )</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">27 สิงหาคม 2557</td> <td>B</td> <td>1</td> <td>น้ำแพร่ พบกับ หัวริน</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>2</td> <td>สามหลัง พบกับ บวกครกเหนือ</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>3</td> <td>ทีมชนะคู่ที่ 1 พบกับ ทีมชนะคู่ที่ 2</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>4</td> <td>ทีมแพ้คู่ที่ 1 พบกับ ทีมแพ้ คู่ที่ 2</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>5</td> <td>ทีมที่ชนะ 1 ครั้ง แพ้ 1 ครั้ง ในสายเดียวกันพบกัน ( ตัดล่าง )</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">27 สิงหาคม 2557</td> <td>C</td> <td>1</td> <td>ศรีดอนชัย พบกับ มะกับตองหลวง </td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>วัดศรีสว่าง พบกับ เหล่าเป้า</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>3</td> <td>ทีมชนะคู่ที่ 1 พบกับ ทีมชนะคู่ที่ 2</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>4</td> <td>ทีมแพ้คู่ที่ 1 พบกับ ทีมแพ้ คู่ที่ 2</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>5</td> <td>ทีมที่ชนะ 1 ครั้ง แพ้ 1 ครั้ง ในสายเดียวกันพบกัน ( ตัดล่าง )</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">27 สิงหาคม 2557</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>วัดกู่คำ พบกับ กรป.กลางฯ </td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>วัดเวฬุวัน พบกับ วัดห้วยแก้ว</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>3</td> <td>ทีมชนะคู่ที่ 1 พบกับ ทีมชนะคู่ที่ 2</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>4</td> <td>ทีมแพ้คู่ที่ 1 พบกับ ทีมแพ้ คู่ที่ 2</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>5</td> <td>ทีมที่ชนะ 1 ครั้ง แพ้ 1 ครั้ง ในสายเดียวกันพบกัน ( ตัดล่าง )</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">27 สิงหาคม 2557</td> <td>E</td> <td>1</td> <td>ท่าต้นกวาว พบกับ วัดสันดอนมูล </td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>2</td> <td>ห้วยตอง พบกับ ทุ่งเสี้ยว</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>3</td> <td>ทีมชนะคู่ที่ 1 พบกับ ทีมชนะคู่ที่ 2</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>4</td> <td>ทีมแพ้คู่ที่ 1 พบกับ ทีมแพ้ คู่ที่ 2</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>5</td> <td>ทีมที่ชนะ 1 ครั้ง แพ้ 1 ครั้ง ในสายเดียวกันพบกัน ( ตัดล่าง )</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody></table><table> <tbody><tr> <td>วันที่</td> <td>สาย</td> <td>คู่ที่</td> <td>รายการ</td> <td>สนาม</td> <td>ผู้ตัดสิน</td> <td>ผล</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">27 สิงหาคม 2557</td> <td>F</td> <td>1</td> <td>แม่วินสามัคคี พบกับ หนองตอง</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>2</td> <td>บ้านปง พบกับ สันป่าสัก</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>3</td> <td>ทีทีมชนะคู่ที่ 1 พบกับ ทีมชนะคู่ที่ 2</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>4</td> <td>ทีมแพ้คู่ที่ 1 พบกับ ทีมแพ้ คู่ที่ 2</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>5</td> <td>ทีมที่ชนะ 1 ครั้ง แพ้ 1 ครั้ง ในสายเดียวกันพบกัน ( ตัดล่าง )</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">รอบสองไขว้สาย จับสลากสนาม ใช้ 3 สนาม( 12 ทีม )</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">27 สิงหาคม 2557</td> <td></td> <td>1</td> <td>ที่ 1 สาย A พบกับ ที่ 2 สาย B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>ที่ 2 สาย A พบกับ ที่ 1 สาย B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>ทีมชนะคู่ที่ 1 พบกับ ทีมชนะคู่ที่ 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>ทีมแพ้คู่ที่ 1 พบกับ ทีมแพ้ คู่ที่ 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>คู่ที่ 5 ทีมที่ชนะ 1 ครั้ง แพ้ 1 ครั้ง ในสายเดียวกันพบกัน ( ตัดล่าง )</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">27 สิงหาคม 2557</td> <td></td> <td>1</td> <td>ที่ 1 สาย C พบกับ ที่ 2 สาย D</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>ที่ 2 สาย C พบกับ ที่ 1 สาย D</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>ทีมชนะคู่ที่ 1 พบกับ ทีมชนะคู่ที่ 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>ทีมแพ้คู่ที่ 1 พบกับ ทีมแพ้ คู่ที่ 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>คู่ที่ 5 ทีมที่ชนะ 1 ครั้ง แพ้ 1 ครั้ง ในสายเดียวกันพบกัน ( ตัดล่าง )</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">27 สิงหาคม 2557</td> <td></td> <td>1</td> <td>ที่ 1 สาย E พบกับ ที่ 2 สาย F</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>ที่ 2 สาย E พบกับ ที่ 1 สาย F</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>ทีมชนะคู่ที่ 1 พบกับ ทีมชนะคู่ที่ 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>ทีมแพ้คู่ที่ 1 พบกับ ทีมแพ้ คู่ที่ 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>คู่ที่ 5 ทีมที่ชนะ 1 ครั้ง แพ้ 1 ครั้ง ในสายเดียวกันพบกัน ( ตัดล่าง )</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody></table>รอบรองชนะเลิศ ( 6 ทีม )<ul> <li>1. จับฉลากแบ่งสายใหม่ สายละ 3 ทีม และ 1 X</li><li>2. จับฉลากสนาม ใช้ 2 สนาม</li><li>3. ดำเนินการแข่งขันเหมือน รอบแรก แต่ใช้แต้ม 13 แต้</li></ul><p>รอบชิงชนะเลิศ ( 4 ทีม ) แข่งขัน 13 แต้ม</p><ul> <li>1.จับฉลากสนาม หรือ กรรมการกำหนดสนามที่ดีที่สุด </li><li>2.ไขว่สาย คู่ที่ 1 ที่ 1 สาย 1 พบกับ ที่ 2 อีกสายหนึ่ง</li><li> คู่ที่ 2 ที่ 2 สาย 1 พบกับ ที่ 1 อีกสายหนึ่ง</li><li> คู่ที่ 3 ชิงที่ 3 ทีมแพ้ สาย 1 พบกับ ทีมแพ้ สาย 2</li><li> ทีมชนะ ได้ที่ 3 ทีมแพ้ ได้ที่ 4</li><li> คู่ที่ 4 ชิงชนะเลิศ ทีมชนะ สาย 1 พบกับ ทีมชนะ สาย 2</li><li> ทีมชนะ ชนะเลิศ ทีมแพ้ รองชนะเลิศ</li><li> แจ้งผลและเสร็จสิ้นการแข่งขัน</li></ul><p>ตารางการแข่งขัน เปตอง (หญิง) ประเภททีม 3 คน</p><p>วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ สนามโรงเรียนบ้านกาดเขมวังส์</p><p>…………………………………………………………………………………………..</p><table> <tbody><tr> <td>วันที่</td> <td>สาย</td> <td>คู่ที่</td> <td>รายการ</td> <td>สนาม</td> <td>ผู้ตัดสิน</td> <td>ผล</td> </tr> <tr> <td colspan="7">รอบแรก</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">28 สิงหาคม 2557</td> <td>A</td> <td>1</td> <td>น้ำแพร่ พบกับ วัดสันดอนมูล</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>2</td> <td>ศรีดอนชัย พบกับ บวกครกเหนือ</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>3</td> <td>ทีมชนะคู่ที่ 1 พบกับ ทีมชนะคู่ที่ 2</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>4</td> <td>ทีมแพ้คู่ที่ 1 พบกับ ทีมแพ้ คู่ที่ 2</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>5</td> <td>ทีมที่ชนะ 1 ครั้ง แพ้ 1 ครั้ง ในสายเดียวกันพบกัน ( ตัดล่าง )</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">28 สิงหาคม 2557</td> <td>B</td> <td>1</td> <td>หัวริน พบกับ สันป่าสัก</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>2</td> <td>เทศบาล พบกับ บ้านเปียง</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>3</td> <td>ทีมชนะคู่ที่ 1 พบกับ ทีมชนะคู่ที่ 2</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>4</td> <td>ทีมแพ้คู่ที่ 1 พบกับ ทีมแพ้ คู่ที่ 2</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>5</td> <td>ทีมที่ชนะ 1 ครั้ง แพ้ 1 ครั้ง ในสายเดียวกันพบกัน ( ตัดล่าง )</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">28 สิงหาคม 2557</td> <td>C</td> <td>1</td> <td>ห้วยตอง พบกับ โรงวัว</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>ทุ่งเสี้ยว พบกับ เวฬุวัน</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>3</td> <td>ทีมชนะคู่ที่ 1 พบกับ ทีมชนะคู่ที่ 2</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>4</td> <td>ทีมแพ้คู่ที่ 1 พบกับ ทีมแพ้ คู่ที่ 2</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>5</td> <td>ทีมที่ชนะ 1 ครั้ง แพ้ 1 ครั้ง ในสายเดียวกันพบกัน ( ตัดล่าง )</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>วันที่</td> <td>สาย</td> <td>คู่ที่</td> <td>รายการ</td> <td>สนาม</td> <td>ผู้ตัดสิน</td> <td>ผล</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">28 สิงหาคม 2557</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>กรป.กลางฯ พบกับ X</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>วัดห้วยแก้ว พบกับ ท่าต้นกวาว </td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>3</td> <td>ทีมชนะคู่ที่ 1 พบกับ ทีมชนะคู่ที่ 2</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>4</td> <td>ทีมแพ้คู่ที่ 1 พบกับ ทีมแพ้ คู่ที่ 2</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>5</td> <td>ทีมที่ชนะ 1 ครั้ง แพ้ 1 ครั้ง ในสายเดียวกันพบกัน ( ตัดล่าง )</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">28 สิงหาคม 2557</td> <td>E</td> <td>1</td> <td>เหล่าเป้า พบกับ วัดกู่คำ</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>2</td> <td>บ้านปง พบกับ หนองตอง</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>3</td> <td>ทีมชนะคู่ที่ 1 พบกับ ทีมชนะคู่ที่ 2</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>4</td> <td>ทีมแพ้คู่ที่ 1 พบกับ ทีมแพ้ คู่ที่ 2</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>5</td> <td>ทีมที่ชนะ 1 ครั้ง แพ้ 1 ครั้ง ในสายเดียวกันพบกัน ( ตัดล่าง )</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">28 สิงหาคม 2557</td> <td>E</td> <td>1</td> <td>วัดศรีสว่าง พบกับ ร่องน้ำ</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>2</td> <td>สามหลัง พบกับ แม่วินสามัคคี</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>3</td> <td>ทีมชนะคู่ที่ 1 พบกับ ทีมชนะคู่ที่ 2</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>4</td> <td>ทีมแพ้คู่ที่ 1 พบกับ ทีมแพ้ คู่ที่ 2</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>5</td> <td>ทีมที่ชนะ 1 ครั้ง แพ้ 1 ครั้ง ในสายเดียวกันพบกัน ( ตัดล่าง )</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">รอบสอง ไขว่สาย จับสลากสนาม ใช้ 3 สนาม( 12 ทีม )</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">28 สิงหาคม 2557</td> <td></td> <td>1</td> <td>ที่ 1 สาย A พบกับ ที่ 2 สาย B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>ที่ 2 สาย A พบกับ ที่ 1 สาย B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>ทีมชนะคู่ที่ 1 พบกับ ทีมชนะคู่ที่ 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>ทีมแพ้คู่ที่ 1 พบกับ ทีมแพ้ คู่ที่ 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>ทีมที่ชนะ 1 ครั้ง แพ้ 1 ครั้ง ในสายเดียวกันพบกัน ( ตัดล่าง )</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">28 สิงหาคม 2557</td> <td></td> <td>1</td> <td>ที่ 1 สาย C พบกับ ที่ 2 สาย D</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>ที่ 2 สาย C พบกับ ที่ 1 สาย D</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>ทีมชนะคู่ที่ 1 พบกับ ทีมชนะคู่ที่ 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>ทีมแพ้คู่ที่ 1 พบกับ ทีมแพ้ คู่ที่ 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>ทีมที่ชนะ 1 ครั้ง แพ้ 1 ครั้ง ในสายเดียวกันพบกัน ( ตัดล่าง )</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">28 สิงหาคม 2557</td> <td></td> <td>1</td> <td>ที่ 1 สาย E พบกับ ที่ 2 สาย F</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>ที่ 2 สาย E พบกับ ที่ 1 สาย F</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>ทีมชนะคู่ที่ 1 พบกับ ทีมชนะคู่ที่ 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>ทีมแพ้คู่ที่ 1 พบกับ ทีมแพ้ คู่ที่ 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>ทีมที่ชนะ 1 ครั้ง แพ้ 1 ครั้ง ในสายเดียวกันพบกัน ( ตัดล่าง )</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody></table><p>รอบรองชนะเลิศ ( 6 ทีม )</p><ul> <li>4. จับฉลากแบ่งสายใหม่ สายละ 3 ทีม และ 1 X</li><li>5. จับฉลากสนาม ใช้ 2 สนาม</li><li>6. ดำเนินการแข่งขันเหมือน รอบแรก แต่ใช้แต้ม 13 แต้ม</li></ul><p>รอบชิงชนะเลิศ ( 4 ทีม ) แข่งขัน 13 แต้ม</p><ul> <li>3.จับฉลากสนาม หรือ กรรมการกำหนดสนามที่ดีที่สุด </li><li>4.ไขว่สาย คู่ที่ 1 ที่ 1 สาย 1 พบกับ ที่ 2 อีกสายหนึ่ง</li><li> คู่ที่ 2 ที่ 2 สาย 1 พบกับ ที่ 1 อีกสายหนึ่ง</li><li> คู่ที่ 3 ชิงที่ 3 ทีมแพ้ สาย 1 พบกับ ทีมแพ้ สาย 2</li><li> ทีมชนะ ได้ที่ 3 ทีมแพ้ ได้ที่ 4</li><li> คู่ที่ 4 ชิงชนะเลิศ ทีมชนะ สาย 1 พบกับ ทีมชนะ สาย 2</li><li> ทีมชนะ ชนะเลิศ ทีมแพ้ รองชนะเลิศ</li><li> แจ้งผลและเสร็จสิ้นการแข่งขัน</li></ul><p></p><p>หมายเหตุ</p><ul> <li>1.ให้กรรมการจัดสถานที่และกรรมการตัดสินตามคำสั่ง ให้มาเตรียมสนามแข่งขัน ที่ ร.ร.บ้านกาดเขมวังส์</li><li>ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2557 ตั่งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป</li><li>2.วันที่ 27 สิงหาคม 2557 จัดการแข่งขันเปตองชาย</li><li>3.วันที่ 28 สิงหาคม 2557 จัดการแข่งขันเปตองหญิง</li><li>4.เริ่มทำการแข่งขันทุกสนามตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป</li><li>5.ใช้กติการแข่งขันของสมาพันธ์เปตองแห่งประเทศไทย</li><li>6.แต้มการแข่งขันรอบแรก ใช้ 11 แต้ม รอบรองและรอบชิงชนะเลิศ ใช้ 13 แต้ม</li><li>7.ลูกเปตองและลูกเป้า ให้นักกีฬานำมาเอง</li></ul><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ</p><p>ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านกาดเขมวังส์ </p><p>เซปักตะกร้อชายแบ่งสาย ดังนี้</p><table> <tbody><tr> <td>สาย A</td> <td>สาย B</td> <td>สาย C</td> <td>สาย D</td> </tr> <tr> <td>ร.ร.บวกครกเหนือ</td> <td>ร.ร.บ้านเหล่าเป้า</td> <td>ร.ร.บ้านทุ่งเสี้ยว</td> <td>ร.ร.กรป กลางอุปถัมภ์</td> </tr> <tr> <td>ร.ร.วัดเวฬุวัน</td> <td>ร.ร.บ้านสามหลัง</td> <td>ร.ร.วัดโรงวัว</td> <td>ร.ร.ท่าต้นกวาว</td> </tr> <tr> <td>ร.ร.บ้านห้วยตอง</td> <td>ร.ร.วัดห้วยแก้ว</td> <td>ร.ร.บ้านปากเหมือง</td> <td>ร.ร.บ้านน้ำแพร่</td> </tr> <tr> <td>ร.ร.แม่วินสามัคคี</td> <td></td> <td></td> <td>ร.ร.บ้านเปียง</td> </tr> </tbody></table><p> เซปักตะกร้อหญิงแบ่งสาย ดังนี้</p><table> <tbody><tr> <td>สาย A</td> <td>สาย B</td> </tr> <tr> <td>ร.ร.บ้านทุ่งเสี้ยว</td> <td>ร.ร.บ้านเหล่าเป้า</td> </tr> <tr> <td>ร.ร.บวกครกเหนือ</td> <td>ร.ร.บ้านสามหลัง</td> </tr> <tr> <td>ร.ร.บ้านเปียง</td> <td>ร.ร.ปากเหมือง</td> </tr> <tr> <td>ร.ร.กรป กลางอุปถัมภ์</td> <td>ร.ร.แม่วินสามัคคี</td> </tr> </tbody></table><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>กติกาและระเบียบการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ</p><p> 1. กติกาใช้กติกาสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติ </p><p>2. การแข่งขัน ใช้ระบบ 3 ใน 5เซ็ทๆ ละ 15 แต้มถ้าแต้มเสมอกันที่ 14 ให้เล่นต่อไป</p><p> ทีมที่ถึง 17 แต้มเป็นทีมที่ชนะในเซ็ทนั้น</p><p> 3.รอบแรกแข่งขันแบบพบกันหมดในแต่ละสาย เอาทีมที่ 1 และ 2 เข้ารอบต่อไป</p><p>4. ตั้งแต่รอบที่สองเป็นต้นไป แข่งแบบแพ้คัดออก</p><p>คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาเซปัคตะกร้อ</p><ul> <li>1.นายสมจิตร์ ขุนเพิ่ม โรงเรียนแม่วินสามัคคี ประธานกรรมการ</li></ul><p>2. นายอุดม งามใส โรงเรียนวัดสันดอนมูล รองประธานกรรมการ </p><p> 3. นายพรชัย มะแหล่หน่อแฮะ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ กรรมการ </p><p> 4. นายบัญชา ติใหม่ โรงเรียนบ้านเปียง กรรมการ</p><p> 5. นายนิติพงษ์ สิทธิชนะ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า กรรมการ</p><p> 6. นายอนิรุธ จิตรหาร โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง กรรมการ</p><p> 7. นายสุริยน ศิริตัน โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) กรรมการ</p><p> 8. นายณัฐวุฒิ ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการ</p><p>9. นายนิติธาดา หล้าสา โรงเรียนบ้านห้วยตอง กรรมการ</p><p>10.นายพิษณุพงษ์ จันทร์หอม โรงเรียนบวกครกเหนือ กรรมการ</p><p>11. นายวิชิต บุญแปลง โรงเรียนแม่วินสามัคคี กรรมการและเลขานุการ</p><p></p><p>ตารางการแข่งขันเซปักตะกร้อ ทีม ชาย</p><table> <tbody><tr> <td>วัน /เวลา</td> <td>คู่</td> <td>สาย</td> <td>รายการ</td> <td>สนาม</td> <td>ผู้ตัดสิน</td> <td>ผลการแข่งขัน</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">25 ส.ค.57 9.30 น.</td> <td>1</td> <td>A</td> <td>บวกครกเหนือ – เวฬุวัน</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>A</td> <td>ห้วยตอง – แม่วิน</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>B</td> <td>เหล่าเป้า – สามหลัง</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>C</td> <td>ทุ่งเสี้ยว – วัดโรงวัว</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>D</td> <td>กรป.กลาง – ท่าต้นกวาว</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>D</td> <td>น้ำแพร่ – บ้านเปียง</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="6">26 ส.ค.57 9.30 น.</td> <td>1</td> <td>A</td> <td>หนองตอง - ปากเหมือง</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>A</td> <td>แม่วิน - ห้วยแก้ว</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>B</td> <td>โรงวัว – สามหลัง</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>C</td> <td>บ้านปง – บวกครกเหนือ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>D</td> <td>น้ำแพร่ –กรป.กลาง</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>D</td> <td>ศรีคำชมพู – ห้วยตอง</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>วัน /เวลา</td> <td>คู่</td> <td>สาย</td> <td>รายการ</td> <td>สนาม</td> <td>ผู้ตัดสิน</td> <td>ผลการแข่งขัน</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">27ส.ค.57 9.30 น.</td> <td>1</td> <td>B</td> <td>สามหลัง – วัดห้วยแก้ว</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>C</td> <td>วัดโรงวัว – ปากเหมือง</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>D</td> <td>กรป กลาง – บ้านเปียง</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>D</td> <td>ท่าต้นกวาว – น้ำแพร่</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>A</td> <td>เวฬุวัน – ห้วยตอง</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>A</td> <td>บวกครกเหนือ – แม่วิน</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">28 ส.ค.57 9.30 น.</td> <td>1</td> <td></td> <td>ที่ 1 สาย A – ที่ 2 สาย B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>ที่ 2 สาย A – ที่ 1 สาย B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>ที่ 1 สาย C – ที่ 2 สาย D</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>ที่ 2 สาย C – ที่ 1 สาย D</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">29 ส.ค. 57 09.30 น.</td> <td>1</td> <td></td> <td>ผู้ชนะคู่ที่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>ผู้ชนะคู่ที่ 3 – ผู้ชนะคู่ที่ 4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>ผู้แพ้คู่ที่ 1 – ผู้แพ้คู่ที่ 2</td> <td>ชิงที่ 3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>ผู้ชนะคู่ที่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2</td> <td>ชิงชนะเลิศ</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody></table><p>ตารางการแข่งขันเซปักตะกร้อ ทีม หญิง</p><table> <tbody><tr> <td>วัน /เวลา</td> <td>คู่</td> <td>สาย</td> <td>รายการ</td> <td>สนาม</td> <td>ผู้ตัดสิน</td> <td>ผลการแข่งขัน</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">25 ส.ค.57 9.30 น.</td> <td>1</td> <td>A</td> <td>ทุ่งเสี้ยว – บวกครกเหนือ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>A</td> <td>บ้านเปียง – กรป.กลาง</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>B</td> <td>เหล่าเป้า – สามหลัง</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>B</td> <td>ปากเหมือง – แม่วินสามัคคี</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">26 ส.ค.57 9.30 น.</td> <td>1</td> <td>B </td> <td>สามหลัง – แม่วินสามัคคี</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>B</td> <td>เหล่าเป้า – ปากเหมือง</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>A</td> <td>ทุ่งเสี้ยว – บ้านเปียง</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>A</td> <td>บวกครก – กรป.กลาง</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">27 ส.ค. 57 09.30 น.</td> <td>1</td> <td>A</td> <td>บวกครกเหนือ – บ้านเปียง</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>B</td> <td>สามหลัง – ปากเหมือง</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>A</td> <td>ทุ่งเสี้ยว – กรป.กลาง</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>B</td> <td>เหล่าเป้า – แม่วิน</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">28 ส.ค. 57 9.30 น.</td> <td>1</td> <td></td> <td>ที่ 1 สาย A – ที่ 2 สาย B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>ที่ 2 สาย A – ที่ 1 สาย B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">29 ส.ค. 57 9.30 น.</td> <td>1</td> <td></td> <td>ผู้แพ้คู่ที่ 1 – ผู้แพ้คู่ที่ 2</td> <td>ชิงที่ 3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>ผู้ชนะคู่ที่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2</td> <td>ชิงชนะเลิศ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody></table><h2>โปรแกรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส</h2><h2>การแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 “แม่วางเกมส์ 2014”</h2><h2>วันที่ 25-29 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านกาดเขมวังส์</h2><h2>………………………………………………………………..</h2><p> คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส</p><p>มีหน้าที่ วางแผนจัดการแข่งขัน จัดทำระเบียบกติกาการแข่งขัน ควบคุมดูแล อำนวยความสะดวก </p><p>เตรียมเอกสาร จัดทำโปรแกรมการแข่งขัน จัดเตรียมสนามแข่งขัน ดำเนินการแข่งขัน รวบรวมบันทึกผลการแข่งขัน ประกอบด้วย</p><p> 1.นายพีรพงษ์ วีระ โรงเรียนบ้านห้วยตอง ประธานกรรมการ</p><p>2.นางสาวอรอนงค์ คำมูล โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า รองประธานกรรมการ</p><p>3.นายศุภกร พึ่งโต โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ กรรมการ</p><p>4.นายสมบัติ ฌายีเนตร โรงเรียนบ้านสามหลัง กรรมการ</p><p>5.นางกรรณิกา แสนใจเป็ง โรงเรียนแม่วินสามัคคี กรรมการ</p><p>6.นายภาสกร กันทาแก่น โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการ</p><p>7.นายศิวพล ชมชื่น โรงเรียนบ้านสันป่าสัก กรรมการ</p><p>8. นายสว่าง ปั๋นตน โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว กรรมการ</p><p>9. นายมนตรี ไชยบุญทา โรงเรียนบวกครกเหนือ กรรมการ</p><p>10. นายณรงค์ ก้อนแหวน โรงเรียนบ้านปง กรรมการ</p><p>11. นายอุดม ปุระพรหม โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) กรรมการและเลขานุการ</p><p>กติกาและระเบียบการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส</p><ul> <li>1.กติกาใช้กติกาสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ</li><li>2.แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักกีฬาได้จำนวน 1 คน เท่านั้น </li></ul><p> 2. การแข่งขัน ใช้ระบบชนะ 3 ใน 5 เกม เกมละ 11 คะแนนผู้ที่ได้คะแนน 11 คะแนน</p><p>ก่อนจะเป็นผู้ชนะถ้าคะแนนเสมอกันที่ 10 คะแนนให้เล่นต่อฝ่ายไหนได้คะแนนมากกว่าอีกฝ่าย 2 คะแนนจะเป็นฝ่ายชนะ </p><p>3. แข่งขันแบบแพ้คัดออก</p><h2></h2><h2>เริ่มแข่งขันวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. สนามโรงเรียนบ้านกาดเขมวังส์</h2><p>โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส</p><p>เทเบิลเทนนิสชายแบ่งสาย ดังนี้</p><table> <tbody><tr> <td>สาย A</td> <td>สาย B</td> <td>สาย C</td> <td>สาย D</td> </tr> <tr> <td>มะกับตองหลวง</td> <td>ร่องน้ำ</td> <td>วัดศรีสว่าง</td> <td>บวกครกเหนือ</td> </tr> <tr> <td>น้ำแพร่</td> <td>ห้วยตอง</td> <td>เหล่าเป้า</td> <td>บ้านเปียง</td> </tr> <tr> <td>สันป่าสัก</td> <td>ห้วยแก้ว</td> <td>ปากเหมือง</td> <td>ท่าต้นกวาว</td> </tr> <tr> <td>เวฬุวัน</td> <td>เทศบาล 1</td> <td>กรป กลางอุปถัมภ์</td> <td>บ้านปง</td> </tr> <tr> <td>กู่คำ</td> <td>แม่วิน</td> <td>สามหลัง</td> <td>โรงวัว</td> </tr> <tr> <td>ทุ่งเสี้ยว</td> <td></td> <td>ศรีดอนชัย</td> <td>สันดอนมูล</td> </tr> </tbody></table> <table> <tbody><tr> <td>มะกับตองหลวง </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 1. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> น้ำแพร่ </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 2. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> สันป่าสัก </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 3. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> เวฬุวัน </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 4. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> กู่คำ </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 5. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> ทุ่งเสี้ยว </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 6. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> ร่องน้ำ </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 7. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> ห้วยตอง </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 8. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> ห้วยแก้ว </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 9. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> เทศบาล 1 </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 10. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> แม่วินสามัคคี </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 11. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> วัดศรีสว่าง </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 12. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> เหล่าเป้า </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 13. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> ปากเหมือง </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 14. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> กรปกลาง </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 15. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> สามหลัง </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 16. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> ศรีดอนชัย </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 17. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> บวกครกเหนือ </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 18. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> บ้านเปียง </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 19. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> ท่าต้นกวาว </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 20. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> บ้านปง </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 21. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> โรงวัว </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 22. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> สันดอนมูล </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 23. </td></tr></tbody></table><p> </p><h2></h2><h2>ตารางการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ชาย</h2><table> <tbody><tr> <td> วัน /เวลา</td> <td>คู่</td> <td>สาย</td> <td>รายการ</td> <td>สนาม</td> <td>ผู้ตัดสิน</td> <td>ผลการแข่งขัน</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">26 ส.ค.57 9.00 น.</td> <td>1</td> <td>A</td> <td>มะกับตองหลวง – น้ำแพร่</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>B</td> <td>ร่องน้ำ – ห้วยตอง</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>C</td> <td>วัดศรีสว่าง – เหล่าเป้า</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>D</td> <td>ท่าต้นกวาว – บ้านปง</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>A</td> <td>สันป่าสัก – เวฬุวัน</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>B</td> <td>ห้วยแก้ว – เทศบาล 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>C</td> <td>ปากเหมือง – กรป กลาง</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>D</td> <td>โรงวัว – สันดอนมูล</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="8">27 ส.ค. 57 9.00 น.</td> <td>9</td> <td>A</td> <td>กู่คำ – ทุ่งเสี้ยว</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>B</td> <td>แม่วิน – ผู้ชนะที่ 6</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>C</td> <td>สามหลัง – ศรีดอนชัย</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>D</td> <td>บวกครกเหนือ – บ้านเปียง</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>A</td> <td>ผู้ชนะคู่ที่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>B</td> <td>ผู้ชนะคู่ที่ 2 – ผู้ชนะคู่ที่ 10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>C</td> <td>ผู้ชนะคู่ที่ 3 – ผู้ชนะคู่ที่ 7</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>D</td> <td>ผู้ชนะคู่ที่ 4 – ผู้ชนะคู่ที่ 8</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="7">28 ส.ค. 57 9.00 น.</td> <td>17</td> <td>A</td> <td>ผู้ชนะคู่ที่ 9 – ผู้ชนะคู่ที่ 13</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>C</td> <td>ผู้ชนะคู่ที่ 11 – ผู้ชนะคู่ที่ 15</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>D</td> <td>ผู้ชนะคู่ที่ 12 – ผู้ชนะคู่ที่ 16</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td></td> <td>ที่ 1 สาย A พบ ที่ 1 สาย B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21</td> <td></td> <td> ที่ 1 สาย C พบ ที่ 1 สาย D</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>22</td> <td></td> <td>แพ้คู่ที่ 20 – แพ้คู่ที่ 21</td> <td>ชิงที่ 3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td>ชนะคู่ที่ 20 –ชนะคู่ที่ 21</td> <td>ชิงชนะเลิศ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody></table>
<p>โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส</p><p>เทเบิลเทนนิสหญิงแบ่งสาย ดังนี้</p><table> <tbody><tr> <td>สาย A</td> <td>สาย B</td> <td>สาย C</td> <td>สาย D</td> </tr> <tr> <td>บ้านเปียง</td> <td>บวกครกเหนือ</td> <td>ศรีดอนชัย</td> <td>ปากเหมือง</td> </tr> <tr> <td>กรป กลางอุปถัมภ์</td> <td>กู่คำ</td> <td>เทศบาล 1</td> <td>บ้านปง</td> </tr> <tr> <td>เวฬุวัน</td> <td>ท่าต้นกวาว</td> <td>น้ำแพร่</td> <td>ทุ่งเสี้ยว</td> </tr> <tr> <td>ห้วยตอง</td> <td>แม่วิน</td> <td>เหล่าเป้า</td> <td>สามหลัง</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>วัดศรีสว่าง</td> </tr> </tbody></table> <h2>โปรแกรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส หญิง</h2><h2>เริ่มแข่งขันวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. สนามโรงเรียนบ้านกาดเขมวังส์</h2><p> </p><table> <tbody><tr> <td>บ้านเปียง </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 1. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> กรป กลางอุปถัมภ์ </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 2. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> วัดเวฬุวัน </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 3. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> บ้านห้วยตอง </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 4. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> บวกครกเหนือ </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 5. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> กู่คำ </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 6. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> ท่าต้นกวาว </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 7. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> แม่วินสามัคคี </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 8. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> ศรีดอนชัย </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 9. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> เทศบาล 1 </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 10. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> น้ำแพร่ </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 11. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> เหล่าเป้า </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 12. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> ปากเหมือง </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 13. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> บ้านปง </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> 14. </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td> ทุ่งเสี้ยว </td></tr></tbody></table> <table> <tbody><tr> <td>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาววระชยา แกงเขียว ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)