การศึกษาบทบาทของระบบเหมืองฝายกับวิถีชีวิตชาวตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง


บรรณานุกรม

ประเภทหนังสือ

รังสรรค์ จันต๊ะ .บ้าน โหล่ง และเมือง เขตความสัมพันธ์บนฐานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนในแอ่งเชียงใหม่-ลำพูนตอนบน.กรุงเทพฯ . (พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน 2552) .บริษัท ธารปัญญา จำกัด

นิคม พรหมมาเทพย์ . เรื่องบ่าเก่าเล่าล้านนา .2539

พรลิไล เลิศวิชา, สุพชัย เมถิน, นนธชัย นามเทพ .เหมืองฝาย จัดการน้ำ จัดการคน บนพื้นฐานภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม. (พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน 2552 ) . บริษัท ธารปัญญา จำกัด

สื่อออนไลน์

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

ระบบเหมืองฝาย

http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/index.php

[สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2557]

การบูรณการภูมิปัญญาล้านนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ;

การฟื้นฟูระบบเหมืองฝายผ่านการจัดการทรัพยากรน้ำและการจัดระเบียบสังคม

ในบริบทการประยุกต์ใช้กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมใหม่

ดร.ตระกูล ชำนาญ

http://lanna.mbu.ac.th/artilces/Muengfai01.asp [สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2557]

บทสัมภาษณ์ สุมนมาลย์ สิงหะ ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการคืนความสัมพันธ์ชุมชนล้านนากับทรัพยากรน้ำ กรณีฝายพญาคำ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ กล่าวถึงประวัติศาสตร์ของระบบเหมืองฝาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยวิเคราะห์ถึงระบบการจัดการน้ำโดยชุมชน และผลกระทบของกระแส

http://www.localtalk2004.com/V2005/detail.php?file=1&code=a1_15102005_02

[สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2557]

รายงายวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการแนวนโยบายการจัดการน้ำสำหรับประเทศไทย

http://www.polsci.chula.ac.th/pitch/ep13/ms.pdf

[สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2557]

ทฤษฎีการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

http://www.chaipat.or.th/chaipat/index.php/th/concept-and-theory-development/theory-developed-forest-restoration

[สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2557]

แนวคิดและทฤษฎีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สาระสำคัญในแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

http://www.rdpb.go.th/rdpb/front/king.aspx?p=3

[สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2557]  

คำสำคัญ (Tags): #รายงาน
หมายเลขบันทึก: 575092เขียนเมื่อ 24 สิงหาคม 2014 15:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 สิงหาคม 2014 15:24 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี