ม.ขอนแก่น นำผู้เลี้ยงโคนมอุดรธานีดูงานฟาร์มตัวอย่างขอนแก่นพัฒนาอาชีพ


สมาชิกผู้เลี้ยงโคนมหนองวัวซอ จ.อุดรธานี ศึกษาดูงานจากฟาร์มโคนมตัวอย่างของสมาชิกสหกรณ์โคนมขอนแก่น เพื่อเรียนรู้การจัดการและการปฏิบัติที่ดี (best practice) นำไปสู่การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน

         เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ คณะทำงานโครงการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเวทีให้สมาชิกผู้เลี้ยงโคนมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการฟาร์มโคนม โดยนำทีมกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมสหกรณ์โคนมหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 34 คน เข้าศึกษาดูงานฟาร์มโคนมตัวอย่าง ได้แก่ ฟาร์มนายบุญเพิ่ม พลเขตต์ เกษตรกรดีเด่น ระดับภาค และฟาร์มนายบุญช่วย บุตะกะ และนายสมพิศ โสภา สมาชิกสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้การจัดการและการปฏิบัติที่ดี (best practice) ในการเลี้ยงโคนม
         โดย รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ชี้ให้เห็นถึงฟาร์มโคนมตัวอย่างของนายบุญเพิ่ม พลเขตต์ เกษตรกรดีเด่น ระดับภาค ที่เป็นผู้เลี้ยงโคนมจากการลองผิดลองถูก เรียนรู้การแก้ปัญหาจากความผิดพลาด ริเริ่มแนวทางการเลี้ยงโคนมแบบลดต้นทุน โดยใช้น้ำยีสต์ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มปริมาณน้ำนมในแม่โค ใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหาร และผลิตสารอีเอ็มจากนมก้นถังและนมน้ำเหลือง เพื่อเป็นวัตถุดิบในการเพิ่มการย่อยได้ กิจกรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกผู้เลี้ยงโคนมที่เข้าร่วมรับฟัง
         สำหรับฟาร์มตัวอย่างของนายบุญช่วย บุตะกะ และนายสมพิศ โสภา สมาชิกสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด จังหวัดขอนแก่น เลี้ยงโคนมมานานกว่า 25 ปี ผู้มีแนวความคิดเปิดรับงานวิจัยใหม่ๆ สามารถนำเทคโนโลยีการสืบพันธุ์ไปประยุกต์ใช้ในฟาร์ม ล่าสุดทางฟาร์มได้นำเอาแนวทางการแก้ปัญหารกค้าง เพิ่มอัตราการกลับสัดหลังคลอดให้เร็วขึ้น ปรับสภาพแวดล้อมของมดลูก เพิ่มการทำงานของรังไข่ และเพิ่มอัตราการมีชีวิตรอดของตัวอ่อน(เอมบริโอ) โดยการเสริมแร่ธาตุรอง และการเสริมยูเรียสลายตัวช้าในอาหารโคนมร่วมกับการผสมเทียมแบบกำหนดเวลา ทำให้ฟาร์มมีอัตราการผสมติดมากกว่าร้อยละ 80 แก้ปัญหาการเกิดรกค้างได้ ร้อยละ 100 ในโคนมหลังคลอด และยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเลี้ยงโคนมส่วนหนึ่งคือ การจัดการระบบสืบพันธุ์ในโคนมที่ดี ส่งผลให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในฟาร์มโคนมให้ดียิ่งขึ้น
         นายพนมไพร ศรีโคตรอัน ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงโคนมสหกรณ์โคนมหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวขอบคุณ รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ที่ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานจากฟาร์มโคนมตัวอย่าง ทำให้เห็นภาพการปฏิบัติที่ดีอย่างชัดเจน สร้างกำลังใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สร้างเครือข่ายในการติดต่อสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงโคนมโดยตรง และนำไปสู่การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมของกลุ่มผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงโคนมสหกรณ์โคนมหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี สืบไปอย่างยั่งยืน

         อารีย์ ไกรสูรย์ ข้อมูลข่าว/ภาพ
         กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่

หมายเลขบันทึก: 574757เขียนเมื่อ 18 สิงหาคม 2014 11:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 สิงหาคม 2014 11:29 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี