ตอนเช้าไปเรียนวิชาที่ลงไว้ที่มหาวิทยาลัย  กลับมาทำงานต่อ มาถึงกรมเวลา  12.00น. กลับมาถึงได้รับมอบหมายงานให้สรุปใบประเมินงาน " สมเด็จย่าทรงพระเมตตา ให้ปวงประชามีฟันดี " เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 2549  โดยการสรุปแบบประเมินที่ได้แจกกับผู้ร่วมงานเนื่องในวันทันตสาธาณสุขแห่งชาติ 2549 โดยร่วมกันรับผิดชอบทั้งหมดจำนวน 700 ชุด