ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 7-8 สิงหาคม 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำปีการศึกษา 2556

ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2557

ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 209 ชั้น 2

คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร.

website คณะสาธารณสุขศาสตร์ : ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

http://phnumis.health.nu.ac.th/phnu/news?id=107

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน General Practiceความเห็น (0)