งานตลาดนัดความรู้ KM และ CQI สถาบันนำราศนราดูร

ดร.พรพิมล
KM กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

       เมื่อวันที่  31 ต.ค. - 3  พ.ย. 2549  สถาบันบำราศนราดูรได้จัดงานตลาดนัดความรู้ KM   ซึ่งในวันที่ 2 พย. 2549 ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนการทำ KM  ของกรมอนามัย  และกรมควบคุมโรค ได้มาบอกเล่าถึงประสบการณ์ในการทำ KM ในหน่วยงาน  ซึ่งเวทีดังกล่าวได้ให้ข้อคิดดีๆ เกี่ยวกับการทำ KM  ดังนี้

       นพ.กิติ  กิติอำพน   รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  :

            " KM  ให้มองว่าเรามีความรู้อยู่แล้ว  เราควรจัดความรู้ให้ตรงกับหน่วยงาน  และทำงานให้ที่ทำนั้นให้ดีขึ้น  โดยเป้าหมายของ KM คือ การนำความรู้ไปใช้พัฒนางาน  พัฒนาคน และพัฒนาองค์กร"

       พญ.นันทา  อ่วมกุล   กรมอนามัย  :

         " KM  คือ ความรู้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง   และทำให้คนเห็นคุณค่าของกันและกัน  ตลอดจนเกิดการพัฒนางาน  โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแห่งความสำเร็จ (Success  Story)

     นพ.ธนรักษ์  ผลิพัฒน์  กรมควบคุมโรคติดต่อ  :

         "ทุกคนอยากรู้แต่น้อยคนที่จะยอมลงทุน"   ดังนั้น  KM  จึงเป็นการทำงานโดยใช้ความรู้เป็นทุน  ทพงานเดิมให้มีคุณภาพ

        จากงานนี้ทำให้ดิฉันได้ทราบถึงวิธีการทำ KM ของหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้น  แต่สิ่งหนึ่งที่ยังต้องการ  คือ วิธีการที่ทำ KM โดยผ่านปัญหาต่างๆ  แล้วสามารถทำให้ KM ของหน่วยงานต่าง ๆ  ทำ KM ได้จนถึงปัจจุบัน   ประเด็นเหล่านี้น่าจะช่วยทำให้หน่วยงานอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้มากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ภาครัฐ

คำสำคัญ (Tags)#km#ราชการ

หมายเลขบันทึก: 57375, เขียน: 06 Nov 2006 @ 11:36 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)