สิ่งที่จะต้องดำเนินการจัดการความรู้แก้จนเมืองนครอย่างต่อเนื่องต่อไป

ส่วนการจัดกิจกรรมในข้อที่ 5 ข้อสุดท้ายว่าด้วย การจัดงานมหกรรมจัดการความรู้เมืองนคร นั้นคงจะต้องเลื่อนออกไปก่อน ผมเองได้บอกพรรคพวกไว้หลายคนแล้วว่าจะจัดประมาณต้นตุลาคมหรือปลายเดือนพฤศจิกายน ตอนนี้คงต้องดูถึงความชัดเจนอีกครั้งก่อน ....ชัดเจนอย่างไรแล้วจะแจ้งครับ

            เมื่อวานนี้วันอาทิตย์ที่ 5 พ.ย.49 เป็นวันหยุดราชการ ว่างจากการงานของครอบครัวแล้วผมจึงหยิบสมุดบันทึกส่วนตัว ซึ่งผมใช้สมุดบันทึกที่ลูกใช้บันทึกที่โรงเรียน หน้าว่างๆที่เหลือๆมาใช้งานต่อ (ปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง)ครับ ใช้สมุดเหลือใช้ของลูกบันทึกงานตัวเองมาราว 3 ปี แล้วครับ ซ้อนๆกันหลายเล่มก็เห็นว่าตั้งหนาพอสมควรแล้ว

            ผมพบข้อความสำคัญที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านวิชม ทองสงค์ บรรยายในวันประชุมทีมคุณอำนวยตำบล อำเภอ ซึ่งเป็นบุคลากรของ กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 300 คน ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นที่โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีรรมราช เมื่อ 31 ตุลาคม 2549

            ข้อความสำคัญส่วนที่เพิ่งค้นพบเป็นการบ้านอีก 5 ข้อ ครับ คือ  

            1.ให้ช่วยกันคิดช่วยการพัฒนาเรื่องพื้นที่ประเทืองปัญญา การสร้าง weblog การเชื่อมโยงเครือข่าย และการสร้างเวปไซต์ การจัดการความรู้เมืองนคร

            2.การพัฒนาสมรรถภาพคุณอำนวยให้มีความรู้ความสามารถและให้คุณอำนวยดำเนินพัฒนาสมรรถภาพการทำหน้าที่คุณอำนวยให้กับคุณกิจครัวเรือนต่อไป เพื่อให้คุณกิจครัวเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแกนนำหมู่บ้านมีความรู้ความสามารถเป็นคุณอำนวยหมู่บ้านให้ได้

            3.การเชื่อมพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทาง weblog ใน gotoknow และผลักดันลงสู่โครงการอินเตอร์เน็ตตำบล

            4.การจัดการศึกษาดูงาน และการฝึกตั้งประเด็นและออกแบบกิจกรรมที่จะไปศึกษาดูงาน

            5.การเตรียมจัดงานมหกรรมจัดการความรู้เมืองนคร เพื่อนำไปสู่นครศรีธรรมราชเมืองแห่งการเรียนรู้สู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง

            ครับ ...เมื่อผมอ่านแล้วก็ต้องนำมาบันทึกไว้ เพราะทุกข้อมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ควรแก่การจดจารไว้ ประวัติศาสตร์การจัดการความรู้แก้จนเมืองนครหน้าใหม่คงจะเต็มไปด้วยการปฏิบัติที่นำบทเรียนที่ได้รับมาเมื่อปีที่แล้วมาปรับใช้อย่างจริงจังและอิงหลักการมากขึ้น คงจะมีพลังการปฏิบัติมากขึ้น........ส่วนการจัดกิจกรรมในข้อที่ 5 ข้อสุดท้ายว่าด้วย การจัดงานมหกรรมจัดการความรู้เมืองนคร นั้นคงจะต้องเลื่อนออกไปก่อน ผมเองได้บอกพรรคพวกไว้หลายคนแล้วว่าจะจัดประมาณต้นตุลาคมหรือปลายเดือนพฤศจิกายน ตอนนี้คงต้องดูถึงความชัดเจนอีกครั้งก่อน ....ชัดเจนอย่างไรแล้วจะแจ้งครับ

            บันทึกมาเพื่อการแลกเปลี่ยนครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกโรงเรียน

คำสำคัญ (Tags)#นครศรีธรรมราช#ถอดบทเรียน#แก้จนเมืองนคร#การพัฒนารูปแบบกิจกรรม กศน.#การประสานงานเพื่อเกิดกิจกรรมการเรียนรู้#การวัดผลและประเมินผล

หมายเลขบันทึก: 57373, เขียน: 06 Nov 2006 @ 11:34 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)