English Camp to ASEAN l ณ. คำเที่ยงอนุสสรณ์

วันนี้วันที่ 24 กรกฏาคม 2557 ... ทางโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรร์ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน 

โดยมีครูอาสาสมัครชาวต่างชาติได้มาให้ความรู้แก่นักเรียน และร่วมสนุกจัดกิจกรรมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และที่ 6 

ซึ่งในวันนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เป็นวันแรกของการจัดกิจกรรม ... 

โดยกิจกรรมจะมีการเล่นเกมคำศัพท์สื่อสารชีวิตประจำวัน หรือคำศัพท์ต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหารอาเซียน และวาดรูปบรรยายสุภาษิตต่างๆ

และนี้คือผลงานของนักเรียนเมื่อวาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ... 

.. กิจกรรมต่างไป เป็นกิจกรรมคำศัพท์อาเซียน เกี่ยวกับคำทักทายของแต่ละประเทศ ...

โดยให้นักเรียนเขียนและอ่านแต่ละกลุ่ม แล้วออกมาเล่นเกม ... โดยให้นักเรียนยืนบนคำศัพท์คำทักทายตามที่ครูพูด

ใครทำผิดเข้าไปนั่ง ใครถูกก็เล่นต่อไป ... โดยของรางวัญเป็นอะไรนั้นเดียวได้รู้กัน ?? ? 

จนได้ผู้ชนะเกม 5 คนสุดท้าย .. โดยของรางวัญเป็นการเต้นประกอบเพลง ...(นักเรียนอึ้งแปป)

โดยการเต้นมีครูนำเต้น ...

... มีคลิปวีดิโอมาฝากด้วย ^^ 

สนุกสนานทั้งเด็ก และครูประจำ และครูฝึกสอน ^^ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายพงศ์พันธ์ ปัญญาแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)