ผู้ป่วยที่เพิ่งฟื้นจากยาสลบแม้ว่ายังรู้สึกตัวไม่ค่อยดี แต่มีอาการปวดได้ค่อนข้างมาก การให้ยาระงับปวดจึงต้องให้อย่างระมัดระวัง ให้น้อยไปก็ไม่หายปวด ถ้าให้มากไปก็อาจหลับไปอีกรอบหนึ่งได้  ทีมงานระงับปวดของภาควิชาวิสัญญีฯ มข. ได้พัฒนาและประยุกต์ใช้แนวทางการระงับปวดในห้องพักฟื้นตั้งแต่ปี 2544 จากนั้นมีการปรับปรุงเป็นระยะกว่าจะได้เป็นแนวทางฯ ที่ใช้ในปัจจุบัน ในขั้นตอนดังกล่าวได้มีการรวบรวมข้อมูลและเขียนเป็นงานวิจัยออกมา 4 เรื่อง ซึ่งได้ตีพิมพ์ใน ศรีนครินทร์เวชสาร 2 เรื่อง ปี 2001; 16(4) และ 2006; 21(1)   และวิสัญญีสาร 2 เรื่อง 2005;31(2)และปี 2006; 32 (2)  ปัจจุบันแนวทางฯนี้ ได้มีการนำไปประยุกต์ใช้ใน โรงพยาบาลจังหวัดหลายแห่งแล้ว