สูงสุดคืนสู่สามัญ

3 ก.พ.57 ไปร่วมงานศพ มารดาของ อ.ชัยณรงค์ ศรีพงษ์ (คณะสังคมศาสตร์ มศว.) ที่วัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ.ระยอง โดยมี ผศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ (คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มศว.) ผศ.ดร.พลับพลึง คงชนะ (ที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม) ดร.พรพรรณ โปร่งจิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มศว. เป็นประธานและร่วมงาน ฟังสวดพระอภิธรรมในเวลาประมาณ 20.00 น. และเสร็จในเวลาเกือบ 3 ทุ่ม จึงเดินทางกลับ

----
ใด ๆ ในโลกล้วนเปลี่ยนแปลง เป็นกฏของธรรมชาติ ช้าเร็ว ก็คงเป็นส่วนหนึ่งของกาลเวลสูงสุดคืนสู่สามัญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โมไนย พจน์ : คนเล่าเรื่องความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

"คืนสู่สุขคติ"..สาธุ..เจ้าค่ะ..