​กระดานชนวน

กระดานชนวนอิเล็กทรอนิกส์หรือแทบเบล็ตเพื่อการศึกษาทำให้นักเรียนเข้าถึงความรู้ได้เร็ว สร้างทักษะการเรียนรู้ การแก้ปัญหา เกิดองค์ความรู้ ความสนุกสนานในบางครั้งเรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากผู้เรียนได้ ฉะนั้นผู้เป็นครูต้องออกแบบกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียนและพัฒนาตนเองตลอดเวลา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงความเห็น (0)