คณะเกษตรฯ มข.อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีลดความชื้นให้บริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์


เมล็ดพันธุ์ที่ดีมีมูลค่าสูง ต้องมีการดูแลที่ดีตั้งแต่ช่วงการปลูก ต้องเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสม และมีการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์เพื่อให้เก็บรักษาได้อย่างปลอดภัย นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน

         เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี ศิริ รับการสนับสนุนจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคโนโลยีการลดความชื้นและการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์มูลค่าสูง ให้แก่ตัวแทนจากจากบริษัทเมล็ดพันธุ์ 4 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ออไรซา เวิลด์ จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูฟาร์ม บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล จำกัด และบริษัท อดัมส์ เอ็นเตอร์ ไพรเซส จำนวน 35 คนเข้ารับการฝึกอบรม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกจากสาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมดำเนินการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย จัดขึ้น ณ ห้อง 5126 w อาคาร AG05 และโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
         รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา กล่าวว่า “เป็นโอกาสที่ดีที่สาขาวิชาพืชไร่ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีการลดความชื้นและการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์มูลค่าสูงในครั้งนี้ขึ้น ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมฝึกอบรมในวันนี้ เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ต่างๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้เต็มที่ ตลอดจนสามารถนำสิ่งที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในพื้นที่ ขอขอบคุณคณะทำงานที่มีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมและขออวยพรให้การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ ลุล่วงไปด้วยดี ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวัง”
         รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี ศิริ ผู้จัดฝึกอบรมกล่าวว่า “เมล็ดพันธุ์เป็นปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการเริ่มต้นของระบบการผลิตพืช การได้มาซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีมูลค่าสูงนั้น จะต้องมีการดูแลที่ดีตั้งแต่ช่วงการปลูกพืช และช่วงที่สำคัญของการผลิตพืชจะต้องเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสม และการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์เพื่อให้เก็บรักษาได้อย่างปลอดภัยก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้ว จึงได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคโนโลยีการลดความชื้นและการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์มูลค่าสูง ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการลดความชื้นอย่างถูกวิธี ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย สู่บริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อให้สามารถนำไปใช้อย่างถูกต้องตามหลักการ”
         รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กล่าวต่อว่า “กิจกรรมในการอบรมครั้งนี้เป็นการบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการลดความชื้นอย่างถูกวิธีซึ่งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย สู่ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อให้สามารถนำไปใช้อย่างถูกต้องตามหลักการ และมีการปฏิบัติการ โดยให้ผู้เข้าอบรมตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในด้านของความงอกและความแข็งแรง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ มีทักษะในการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ได้ และนำแนวความคิดไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป”

         พจนา สีขาว : ข้อมูลข่าว/ภาพ
         กิตติศักดิ์ สิงหา : วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่หมายเลขบันทึก: 572154เขียนเมื่อ 10 กรกฎาคม 2014 15:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 กรกฎาคม 2014 15:29 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี