เอ้า Hacker กับ Cracker มันไม่เหมือนกันหรือนี่หว่า

Mrj Kioklo
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เอ้า Hacker กับ Cracker มันไม่เหมือนกันหรือนี่หว่า

เห็นหัวข้อแล้วบางคนงง ว่าไม่เหมือนกันยัง ก็มันเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นี่ 

จริงๆแล้ว Hacker กับ Cracker นั้นต่างกันแบบคนละฝั่งเลยคือ

       Hacker จะเป็น คนที่มีความรู้ด้นาบระบบคอมพิวเตอร์และPrograming     สูงสามรารถหารอยรั่วของระบบและเครือข่ายสามารถเจาะเข้าระบบต่างๆเพื่อหาจุดบกพร่องและทำการป้องกันจุดนั้น ไม่ได้เจตนาร้าย Hackerบางรายก็มาจาก Cracker ที่กลับใจแล้วก็มี Hacer เรียกอีกชื่อคือ White Hat

           Cracker เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแบบ Hacker แต่ใช้ความรู้ความสามารถนั้นในทางที่ผิด
คือ นำความรู้นั้นไปหาประโยชน์ในแบบที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน  Cracker เรียกอีกชื่อว่า Black Hat

ทีนี้ก็น่าจะแยกแยะออกแล้วรัหว่าง Hacker กับ Cracker 

	บทความเข้างต้น ผู้เขียนได้เขียนจากความเข้าใจของผู้เขียนเอง อาจมีข้อผิดพลาดและจุดบกพร่อง ผู้เขียนต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และผู้เขียนก็ยินดีที่จะรับฟังทุกข้อคิดเห็นครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาความเห็น (0)