ความสร้างสรรค์ เราสร้างได้

             หลายคนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสร้างสรรค์ คิดว่าความสร้างสรรค์เป็นเรื่องของพรสวรรค์เท่านั้น คิดว่าความสร้างสรรค์เป็นเรื่องของอัจฉริยะซึ่งเกิดกับคนจำนวนน้อย ในความเป็นจริง “ความสร้างสรรค์ เป็นทั้งพรสวรรค์และพรแสวง” ทุกคนมีความสร้างสรรค์อยู่ในตัว อาจอยู่ในรูปแบบของจินตนาการ  วงการศึกษาจึงมีหน้าที่หลักที่ต้องช่วยเพิ่มความสร้างสรรค์ของเด็กและของประชากรชาวไทยทุกคน โดยโรงเรียนสามารถฝึกฝนความสร้างสรรค์ให้เด็กได้ด้วยการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการตั้งคำถาม มีความอดทนและเปิดกว้างต่อมุมมองแปลกๆ มีความเชื่อใจซึ่งกันและกัน และเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือความล้มเหลว “ความสร้างสรรค์” สร้างได้ไม่ยาก แค่คุณกล้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Innovationความเห็น (0)