วันที่ 29 ต.ค.49

ทินกร2
การเริ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2549 โดยทางโรงเรียนมหรรณพารามโดยท่านคุณครูกฤษณา ได้ขอร้องให้ไปถ่ายภาพในวันปกผู้ปกครองของนักเรียน โดยที่ช่วงเช้าจะเป็นของนักเรียนชั้น ม.1-2 จำนวน 16 ห้อง โดยที่เริ่มงานตั้งแต่เวลา 07.30 น.จะเป็นการลงทะเบียนของผู้ปกครอง และช่วงบ่ายจะเป็นของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.ปลาย จำนวน 20 ห้อง โดยหน้าที่หลักๆของวันนี้คือการบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ นักเรียนพำผู้ปกครองขึ้นห้องประชุมอาคาร5 การลงทะเบียนของผู้ปกครอง การพูดแนะนำหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายของท่านผู้อำนวยการและท่านรองผู้ช่วยฝ่ายต่างๆ และบันทึกภาพผู้ปกครองขณะเข้ารับฟังการบรรยายของท่าน ผอ.และ ผช.ฝ่ายต่างๆ จากนั้นผู้ปกครองจะต้องไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละห้องเพื่อรายงานความประพฤติและผลการเรียนของนักเรียน และจะต้องบันทึกไห้ครบทุกห้องเรียน และนี้ก็เป็นส่วนสำคัญของการทำงานในครั้งนี้ด้วย และสุดท้ายคือการนำภาพที่ได้มาจัดเก็บในรูปแบบของ CD สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานในวันนี้ 1.ได้เรียนรู้ถึงนโยบายของโรงเรียนของฝ่ายต่างๆว่ามีการดำเนินการในรูปแบบใด เพื่อที่จะได้นำแนวความคิดเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคต 2.ได้เรียนรู้ว่าการทำงานในหน่วยงานราชการแต่ละครั้งจะต้องมีขั้นตอนที่ชัดเจนและมีหลักฐานที่ชัดเจนด้วย เช่น การลงทะเบียนของผู้ปกครอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชิพ เทคโนฯ-การศึกษา49(4641870003)ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

56841

เขียน

01 Nov 2006 @ 23:30
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 16:13
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก