ข้อคิดที่ได้จากภาพยนต์ Amazing Grace

ภาพยนตร์เรื่อง Amazing Grace สู้เพื่ออิสรภาพหัวใจทาส ถูกสร้างมาเพื่อฉลองการครบรอบ 200 ปี แห่งการยกเลิกการค้าทาสในประเทศอังกฤษ เป็นการเล่าถึงการต่อสู้ของขุนนางชื่อวิลเลียม วิลเบอร์ฟอร์ซ ที่ต่อสู้กับแนวคิดในการค้าทาสในประเทศอังกฤษ เพื่อเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียมกันของมนุษย์ ในสมัยนั้น เวลานั้นนับได้ว่าเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงจนแทบประเมินค่าไม่ได้ เนื่องจากมีทาสผิวดำชาวแอฟริกาถูกเกณฑ์มาขายในตลาดค้าทาสกว่า 12 ล้านคน ผลประโยชน์มูลค่ามหาศาลเกิดขึ้นบนเลือดเนื้อ ความตายและความเจ็บปวดของเพื่อนมนุษย์ ที่พวกเขาถูกมองว่าไม่ได้แตกต่างอะไรจากสัตว์ใช้งาน ใคร ๆ ก็มีสิทธิกอบโกยประโยชน์จากชีวิตทุกหยาดหยดของพวกเขาได้อย่างชอบธรรม เพียงเพราะเขาเกิดมามีสีผิวและหน้าตาที่แตกต่างจากคนบางกลุ่มเท่านั้น[1]

ข้อคิดจากเรื่องนี้หลังจากที่ข้าพเจ้าดูภาพยนตร์เรื่องนี้ คือการที่คนในสมัยอาณานิคมนั้นคนผิดขาวมองคนผิวดำว่าเป็นคนต่ำต้อยกว่า ไม่มีความเท่าเทียมกัน มองว่าเป็นแค่สัตว์เท่านั้นไม่ได้มองว่าคนผิวดำเหล่านี้เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับคนผิวขาวเลย แต่ตัวเอกของเรื่องก็มีแนวคิดที่ว่าคนที่ว่าเราควรปฎิบัติต่อคนอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้แล้วจากเรื่องนี้มีการใช้หลักของประชาธิปไตยด้วย กล่าวคือมีการล่ารายชื่อผู้คนที่ลงนามให้มาการยกเลิกทาสจนสภาสูงก็ต้องยอมแพ้ไป ซึ่งเป็นการเคารพต่อสิทธิในความคิดเห็นของซึ่งกันและกัน

อย่างไรก็ตามข้อคิดของเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็สามารถนำมาปรับใช้ในการใช้ชีวิตได้คือหลักของความไม่ย่อท้อและความพยายามนั่นเองซึ่งเหมือนกับพระเอกที่ไม่ย่อท้อที่จะต้อสู้กับแนวคิดเรื่องทาสในสมัยนั้น

กล่าวโดยสรุปคือภาพยนตร์เรื่องนี้สะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมในสมัยอดีตที่มีการเลิกทาส ซึ่งสะท้อนกับสังคมสมัยปัจจุบันคือถึงแม้ว่าจะไม่มีระบบทาส แต่ก็มีการใช้แรงงานอย่างหนักไม่ต่างจากทาศในสมัยก่อนแต่อย่างใด


[1] http://www.oknation.net/blog/print.php?id=181700

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน HR-LLB-TU-2556-TPCความเห็น (0)