" ประชาธิปไตยจะเบ่งบาน.....งานชุมชนต้องมีส่วนร่วม

ร่วมสานฝัน....งานศิลป์ถิ่นกำเนิด

ร่วมก่อเกิด "นโยบาย"  งานท้องถิ่นนี้เอย............"