มนุษย์ที่ข้ามชาติ

มนุษย์ที่ข้ามชาติ หมายถึงบุคคลที่มีการกระทำในลักษณะที่ข้ามชาติ คือมีถิ่นที่อยู่หรือเคยอยู่อาศัยในประเทศประเทศหนึ่งอยู่แล้ว แต่ได้มีการข้ามหรือเคลื่อนย้ายมายังอีกประเทศหนึ่ง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม บุคคลเหล่านี้ได้แก่ นักท่องเที่ยว แรงงานข้ามชาติ นักลงทุนข้ามชาติ นักศึกษา และผู้หนีภัยความตาย เป็นต้น
ดังตัวอย่างนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสุเทพ ได้ทำหนังสือถึงนายยุ้น ทองดี ผู้มีสถานะแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า บิดาของ ด.ช.หม่อง ทองดี ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่อนเครื่องบินพับกระดาษระดับประเทศ และและชนะการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2552 โดยแจ้งให้ทราบว่า ได้สั่งระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนของเด็กชายหม่องฯ เลขประจำตัวประชาชน 0 5001 89000 94 1 เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีรายการทางทะเบียนราษฎรมากกว่าหนึ่งรายการคือ รายการสถานะเป็นผู้ติดตามแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า และรายการสถานะเป็นเด็กนักเรียนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล
การสั่งระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎรคือ การล็อกข้อมูลไม่ให้มีความแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง และหากไม่โต้แย้ง นายทะเบียน ทางเทศบาลจะถอนชื่อน้องออกจากทะเบียนประวัติประเภท “นักเรียนไร้สัญชาติ” (ท.ร.38 ก) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหนึ่งในทะเบียนราษฎรของรัฐไทย และ ด.ช.หม่องก็จะมีสถานะเป็นคนในทะเบียนประวัติประเภทแรงงานต่างด้าว (ท.ร.38/1) ประการเดียว ซึ่งสถานะหลังนี้ไม่มีผลดีต่อ ด.ช.หม่องเลย
ผลที่เกิดขึ้นในทันที ด.ช.หม่องจะถูกถอนสิทธิในหลักประกันสุขภาพและความเสื่อมสิทธิต่างๆ ก็จะตามมา โดยเฉพาะเมื่อบิดาและมารดาต้องพิสูจน์สัญชาติพม่า และอาจมีปัญหา เพราะเป็นคนจากรัฐฉานที่เป็นพื้นที่สู้รบกับทหารพม่า การผลักดันออกไปสู่ความตายก็อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
ด.ช.หม่อง มีการบันทึกทางทะเบียน 2 รายการเพราะในครั้งแรกบันทึกใน ปีพ.ศ.2547 ในสถานะของผู้ติดตามแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยก็มิได้มีการพัฒนาสิทธิใดๆ สำหรับเด็กในสถานะนี้จนถึงวันที่มีกรณี ด.ช.หม่องในปีที่แล้ว แต่การให้สิทธิอาศัยที่ได.ก็ยังไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิใดๆ แม้สิทธิที่จะไปพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทางกับพ่อแม่ยังไม่มี สถานะนี้จึงไม่เป็นคุณใดๆ เลย
แต่ใน พ.ศ2548 รัฐบาลในสมัยนั้นต้องการจะพัฒนาสิทธิเด็กในสถาบันการศึกษาที่ประสบปัญหาความไร้สัญชาติ สถานะะ ด.ช.หม่องจึงถูกบันทึกใน ท.ร.38 เป็นการรับรองสถานะ “นักเรียนไร้สัญชาติ” เป็นการทำงานบนพื้นฐานของอนุสัญญาสิทธิเด็กฯ ดังนั้น สิทธิของน้องหม่องในสถานะนี้จึงเป็นคุณกว่าสถานะแรก
“ในตอนจะไปญี่ปุ่นเพื่อแข่งขันเครื่องบินกระดาษ จึงเสนอให้ใช้สถานะ”นักเรียนไร้สัญชาติ” หลังในการเดินทาง และในที่สุดก็ยอมรับใช้สถานะที่เป็นคุณต่อเด็ก ในวันนี้ ก็เลยงงว่า ทำไมจะมาย้อนถอนสถานะที่เป็นคุณแก่เด็ก ถ้าจะปรับให้เหลือสถานะเดียว ก็ควรเลือกสถานะที่เป็นคุณหรือไม่ ก็ปล่อยให้เด็กมี 2 สถานะทางทะเบียนราษฎร ซึ่งก็ไม่น่าจะก่อให้เกิดผลเสียใดๆ ซึ่งยังมีเด็กในสถานการณ์เดียวกันกับน้องหม่องอีกมาก”
ความไร้สัญชาติ”(Nationalityless) หากให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ สภาพที่บุคคลไม่มีสัญชาติของรัฐ หรือประเทศใดๆ เลยในโลกสังกัด (อ้างจาก www.archanwell.org) หรือ เป็นคนต่างด้าวของทุกประเทศในโลกใบนี้นั้นเอง พูดให้ง่ายๆ อีกทีก็คือ“ไม่มีรัฐสังกัด หรือเป็นคนไร้รัฐ (Stateless)” ซึ่งสำหรับมนุษย์บางกลุ่มพวก ที่มีประวัติศาสตร์การต่อสู้กับรัฐ มีประวัติศาสตร์อันแสนเจ็บปวดจากการถูกรัฐควบคุม บงการ
                  การจะลดปัญหาคนข้ามชาติได้นั้น ต้องเริ่มกันที่การบังคับใช้กฎหมายที่แน่นอน ชัดเจน รวมไปถึงรัฐที่จะต้องให้ความสำคัญกับทะเบียนราษฎร์ในการเป็นหลักให้คนข้ามชาติได้ เพื่อลดปัญหาที่จะตามมาอีกมากมาย

อ้างอิง
http://www.thaingo.org/story/nationless.htm
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=637128
http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2005q3/article20...

http://www.l3nr.org/posts/535656

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปัญหาสิทธิมนุษยชนของผู้ลี้ภัย/คนหนีภัยความตายความเห็น (1)

เก่งมากค่ะ พี่ก้องเอฟซี