"แด่ผู้มีฝัน......ขอจงสร้างฝันให้เกิดจริง....

จงตั้งมั่นหมั่นเพื่อหาสิ่งที่ชอบ

จงประกอบสัมมาชีพเพื่อดำรงตน

จงเป็นขุนพลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

"พลัง" ศู่พี่น้องผองไทยทั่วทุกท้องถิ่น"

......เชิญร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ 1และ2 ธ.ค. 49 นี้ ที่ ไบรเทค บางนา หรือ ติดต่อ สคส. สถาบันการจัดการความรู้เพื่อสังคม ครับ