กิจกรรมวันรักการอ่าน 2 เมษ57

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน2 เมษา 57 จัดวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณผู้ใหญ่บ้านหมู่11ลานอเนกประสงค์ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเแลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี กิจกรรมวาดรูประบายสี กิจกรรมระบายสีตุีกตาปูนปาสเตอร์ อ่านหนังสือตอบปัญหาอาเซียน

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมห้องสมุด57ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

...ชื่นชมกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ค่ะ