การสอบระดับชาติได้อะไร

การสอบในระดับชาติวัดอะไร

จากการสอบระดับชาติหรือการสอบ O-NET ในระดับต่างๆ ไม่ว่าระดับชั้น ป.6 ม3 ม.6 ประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญที่แสดงถึงการสอบที่วัดความรู้ความสามารถของเด็กไทย ความรู้ความสามารถของครูผู้สอน มันช่างเป็นภาพฝันของนักวิชาการหรือคนห้องแอ ที่ต้องการเพียงตัวเลขที่แสดงโชว์ให้เห็นว่าเป็นภาพที่สวยงาม ทางเบื้องล่างได้รับผลกระทบมากมายและพยายามหาแนวทางแก้ไขหลากหลายวิธีแต่  ปัจจัยต่างแต่ละปีนั้นส่งผลอย่างมากมายต่อคะแนนสอบที่ออกมา  ไม่ว่าข้อสอบ เวลาสอบ ความสามารถของนักเรียนในแต่ละปี  ทางโรงเรียนมีวิธีแก้อย่างตรงประเด็น  เมื่อทางเบื้องบนต้องการภาพที่สวยงามซึ่งไม่ยากสำหรับการสร้างภาพที่ดีให้ตามต้องการ  เช่น การติวเป็นปีปี  การจ้างผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการติวข้อสอบ คิดลัด คิดสั้น คิดได้ตรง เร็ว หรือ จัดคาบเรียนเป็นคาบติวเลยใน ม.3และ ม.6 จะเห็นว่าได้คะแนนตามที่ต้องการบ้างตามงบประมาณและปัจจัยที่เอื่อต่อการจัดการ  แต่เบื่องหลังที่มันเริ่มแสดงผลออกมามากยิ่งขึ้นเมื่อเด็กชุดนี้ที่เกิดจากการสร้างภาพออกไปสู่ตลาดแรงงานหรือเมื่อเรียนในระดับมหาวิทยาลัยทำให้ไม่มีทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหา ขาดการประยุกต์ ขาดความคิดสร้างสรรค์ ขาดกระบวนการ  เรียนในระดับมหาวิทยาลัยทักษะพื้นฐานบางวิชาขาดหายไป  มันส่งผลจากการให้ความรู้แบบสำเร็จรูปสั้นกระทัดรัด ไม่มีกระบวนการ การสอบนั้นไม่มีผลอะไรกับเด็กนักเรียน สอบแล้วได้อะไร ไม่สอบเป็นอะไร อยากฝากผู้ที่คิดและให้ผู้อื่นทำได้ลองมองหน่อยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน antiitความเห็น (0)