เหตุและผล

gokonat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การจะอยู่รวมกันในสังคมนั้น ต้องใช้เหตุและผล เป็นสำคัญ ... ...

การเป็นคนที่มีเหตุผล ทำให้เรารู้จักและยอมรับในกฎเกณฑ์ของสังคม ...

... และอยู่ร่วมกันในสังคมได้ ...

... แต่ระหว่าง "เพื่อน" ... ... ถ้าใช้แค่เพียง "เหตุผล" อาจจะไม่พอ ...

... เพราะแต่ละคนก็มีเหตุผลของตัวเองด้วยกันทั้งนั้น ...

... และเมื่อต่างยึดมั่น ถือมั่น ... .. ในเหตุผลของตนเอง ... ... ทัศนคติก็จะไม่ตรงกัน ...

... ทำให้เพื่อนลืมไปว่า ...... เราเป็นอะไรที่มากกว่า แค่ "คนรู้จัก" กัน ...

... สิ่งที่สำคัญกว่าเหตุผลคือ "ความเข้าใจ" ...
... แม้ทัศนคติจะไม่ตรงกัน แต่เพื่อนก็อยู่ด้วยกันได้ ...
... แค่ทำความเข้าใจในตัวตนของกันและกัน ...

... และสิ่งนี้แหละ ทำให้เกิดคำว่า "เพื่อน" ทำให้เราเป็นมากกว่า ...
... แค่ "คนรู้จัก" กัน ...
ความจริงมีเพียงหนึ่ง
นอกนั้น กิเลส ตัณหา อุปทาน ทั้งน้านน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่อง ของ นัทความเห็น (0)