เช้าวันจันทร์ เติมพลังผู้บริหาร เข็มมุ่ง ปี ๕๐

 เช้าวันนี้อากาศที่ขอนแก่นดี เริ่มต้นความหนาวมาเยือนอย่างเป็นทางการ

 ทีมผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการพร้อมหน้า พร้อมตา ท่านรองพัชรี (ว่าที่ รองศาสตราจารย์ ท่านใหม่) มาร่วมประชุมด้วยพลังเต็มเปี่ยม ท่านผู้ช่วยท่านใหม่ บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย (นามสกุลท่านทำให้พวกเราในศูนย์บริการวิชาการต้องพึ่งพาท่านยามขัดสน) ท่านรองสุรเชษฐ์ มั่งมีศรี กับผมทรงใหม่ หนุ่มพันธ์มังกร ผู้มั่งมีเหมือนนามสกุล

 เช้านี้พวกเรามีกิจกรรม BAR หรือ Before Action Review เพื่อเตรียมการประชุม อนุกรรมกรรมการประจำศูนย์บริการวิชาการ ประเด็นหลัก คือ การปรับทีมงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างที่ได้ร่วมกันวางแผนมาตั้งแต่เดือนกันยายน เพื่อใช้ใน "ไตรมาสแรกของ ปีงบประมาณ ๒๕๕๐" ซึ่งงบประมาณยังไม่ได้รับเม็ดเงิน

 ปี ๒๕๕๐ ศูนย์บริการวิชาการได้มีจุดเน้น หรือ เข็มมุ่ง ที่บางคนเรียกว่า Hoshin Management โดยเน้นพื้นที่การบริการวิชาการรอบรั้วมอดินแดง ซึ่งมีผลต่อชุมชน สังคม ที่นักศึกษาและประชานับหมื่นมีความเกี่ยวข้อง นัดแรกได้ไปเรียนปรึกษากับท่านปลัด อบต ศิลา และ ครั้งต่อไป วันพฤหัสที่ ๙ พฤศจิกายน นี้ โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา และ ทีมงานท่านจะมาร่วมกับชาวมอดินแดง เพื่อวางแผนพัฒนาร่วมกัน

JJ